Dat verdient een taart in Ooststellingwerf

Ooststellingwervers die zich als vrijwilliger verdienstelijk maken of iets opvallends hebben gepresteerd komen in aanmerking voor een smakelijke taart. Dus de man of vrouw die zich altijd belangeloos inzet voor een vereniging, de sporter die van zich doet spreken, de politicus die de aandacht op zich vestigt of de buiten de schijnwerpers opererende hulpverlener of mantelzorger. Maar ook de afscheid nemende onderwijzer(es), de pechvogel, de jubilerende ambtenaar of gewoon de buurvrouw omdat ze altijd voor u klaar staat. Kortom, velen komen in aanmerking voor een taart. Henk Vondeling gaat de taart persoonlijk overhandigen en maakt vervolgens een bijpassend verhaaltje. Kandidaten aandragen kan via redactie.oosterwolde@boom.nl