Legalisering Prikkedam kost Ooststellingwerf één miljoen euro

De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor circuit de Prikkedam in Makkinga na tal van rechtszaken en aanpassingen goedgekeurd, maar de belastingbetaler in Ooststellingwerf moet daarvoor een flinke prijs betalen.

Het Prikkedam-terrein bij Makkinga.

Het Prikkedam-terrein bij Makkinga. FOTO RENS HOOYENGA

De redactie heeft bij de gemeente opgevraagd wat het maken van het plan gekost heeft. Het gaat dan om een opstelsom van ambtelijke uren en externe kosten voor onderzoeken, geluidsmetingen, bestemmingsplannen, beheerverordening, voorbereidingsbesluiten, advisering Commissie MER en beroep.

Nieuws

menu