Zorgunits op camping De Cuynder in Donkerbroek. Accommodatie bedoeld voor jongeren en volwassenen met al een bepaalde mate van zelfstandigheid

De plannen van natuurcamping De Cuynder aan ’t Hoogezand in Donkerbroek krijgt alle steun van de gemeente. Onderdeel van het plan betreft de realisatie van crisisopvangplekken.

Natuurcamping De Cuynder. Eigen foto

Natuurcamping De Cuynder. Eigen foto

In september heeft De Cuynder een principeverzoek ingediend voor het realiseren van een camping met vier tot zes kampeerplekken (met stroom) en negen vaste accommodaties, die het hele jaarrond kunnen worden gebruikt. Naast de recreatiemogelijkheden wordt gevraagd om de realisatie van zes zorgaccommodaties.

Tussenoplossing