Werkgroep Dorpsbossen Appelscha zoekt vrijwilligers: er komt een bruggetje en ook het bergje wordt aangepakt

De werkgroep is afgelopen zaterdag begonnen met het renoveren van de dorpsbossen. Eigen foto

De Werkgroep Dorpsbossen Appelscha zoekt vrijwilligers, mensen die graag buiten zijn en zich willen inzetten voor de natuur. De werkgroep werkt op zaterdagochtenden in het Bergjebos en Kerkebos in Appelscha. De vrijwilligers helpen bij het onderhouden en verfraaien van de dorpsbossen en de werkgroep kan daar wel wat handjes bij gebruiken.

De werkgroep is opgericht in 2021 en bestaat uit 15-20 omwonenden van de twee bossen. De groep heeft als doel om samen met eigenaar Staatsbosbeheer van het Kerkebos en het zogeheten Bergje mooie en toegankelijke wandelgebieden te maken voor de inwoners van Appelscha. Beide bossen zijn halverwege de 19de eeuw aangelegd. De werkgroep houdt zich naast praktische werkzaamheden ook bezig met het in kaart brengen van de biodiversiteit in de bossen en onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het gebied en de omgeving.

Gedurende het eerste seizoen zijn er een nieuw pad aangelegd in het Kerkebos, parallel aan de Drentseweg. Ook is er een begin gemaakt met het verwijderen van bamboe en de Amerikaanse vogelkers. Tussen oktober 2022 en met maart 2023 wordt de vijver in het Bergje opgeschoond. Ook wordt (tuin)afval uit de bossen verwijderd, worden exoten verwijderd of kort gesnoeid, wandelpaden in de bossen worden verbreed, er komt een bredere toegang en een bruggetje plaatsen. Het plan is daarnaast om de Berg in het Bergjebos te herstellen, een bankje op de berg plaatsen en toegang tot bankje te verbeteren. er komen vogelkastjes langs de paden en de cultuurhistorische achtergrond van de dorpsbossen worden in beeld gebracht. Al deze werkzaamheden worden gerealiseerd op acht zaterdagochtenden, waarvan één in het kader van de Natuurwerkdag van Landschapsbeheer.

Op de volgende zaterdagochtenden wordt er geklust in de bossen: 22 oktober, 5 en 26 november, 17 december, 7 januari, 18 februari en 7 en 14 maart.

Er wordt gestreefd naar een vaste vrijwilligersgroep van ongeveer 25 vrijwilligers. Geïnteresseerd? Meld je aan via: dorpsbossenappelscha@gmail.com. Vrijwilligers hoeven niet alle zaterdagen beschikbaar te zijn om mee te doen.

Nieuws

menu