Vogelwacht Donkerbroek gaat de lucht in

Vogelwacht Donkerbroek met (vlnr:) Wietze Meijerhof, John Koopmans, Andries van Zanden en Rommert Dijkstra. Foto: Rens Hooyenga

Medeoprichter Wietze Meijerhof neemt na 34 jaar afscheid als penningmeester van de club

Donkerbroek – De instandhouding en – voor zover mogelijk – uitbreiding van de flora en fauna en avifauna. Dat is het doel van de Vogelwacht Donkerbroek. Opgericht werd de club op 15 maart 1989. En bijna even lang is Wietze Meijerhof uit het dorp de penningmeester van de club. Hij neemt na 34 jaar afscheid. Aanwezig zijn we bij de jaarvergadering van de vogelwacht vrijdagavond.

Het is een drukbezochte avond. Gehouden wordt de vergadering in On ‘e Feart, het dorpshuis van Donkerbroek en aanwezig zijn 29 leden. De contributie moet wat omhoog. ,,Niet persé omdat we in een tijd leven waarin alles duurder wordt, vooral vanwege het feit dat er aan de Bond een groot deel van het ledengeld wordt afgedragen”, laat voorzitter Andries van Zanden weten. Het gaat om ongeveer de helft, waar nog wel weer wat van terugkomt vanwege evenementen, maar veel blijft er niet over in de clubkas. De reden van een verhoging van veertig procent contributie. Nou klinkt dat veel, maar tot vrijdag betaalde een lid vijf euro per jaar. Dat gaat naar zeven euro. Er wordt even over gepraat, maar het is min of meer een hamerstuk.

Ondanks de lage contributie doet de vogelwacht veel. Het bouwt jaarlijks nestkasten met basisschoolleerlingen. Er worden andere nestkasten opgehangen of vervangen. In totaal beheren verschillende vrijwilligers ruim tweehonderd nestkasten. Jaarlijks worden de broedresultaten geïnventariseerd en de nestkasten schoongemaakt. Om de huiszwaluw een handje te helpen worden kunstnesten opgehangen. Een voorbeeld hiervan is te zien bij de oude melkfabriek. Sinds een paar jaar hangt daar ook een gierzwaluwkast die met regelmaat bewoond wordt. En een belangrijk onderdeel is het eieren zoeken. Na afloop van de zoekperiode markeren zij de legsels zodat de boeren er tijdens hun werkzaamheden rekening mee kunnen houden.

Iets langer wordt er gepraat over het pas geïntroduceerde online systeem om vogels te registreren. Er wordt te weinig geregistreerd, laat het bestuur weten. ,,Daarmee snijden we onszelf in de vingers, want op deze manier denkt de bond dat hier amper vogels worden gesignaleerd”, gaat de voorzitter verder. Terwijl er heus heel wat rondvliegt in Ooststellingwerf. ,,We worden daardoor minder belangrijk en dat is niet de bedoeling.” Uit een rondvraag blijkt niet iedereen even blij met het systeem. ,,Het mag wel wat gebruiksvriendelijker”, zegt Heine Hut. ,,Onze app lijkt alleen functioneel voor Friesland, terwijl ik ook vaak in Drenthe bezig ben.” Een ander lid lukt het niet om in te loggen en weer een ander is de inloggegevens kwijt. ,,Mede om deze reden hebben we iemand uitgenodigd die langskomt om tekst en uitleg te geven over de app. Dan kunnen alle vragen tevens worden gesteld”, vertelt Van Zanden. Erg belangrijk, want meten is weten, benadrukt hij. ,,We moeten keiharde cijfers kunnen tonen.” Ook komen de leden dan te weten wat ze moeten doen als ze in het veld staan en geen bereik hebben. Hoe je het went of keer, de vogelwacht gaat de lucht in. ,,Het is effectiever, sneller en beter voor de club.”

En dan volgt er een oproep van één van de leden: ,,Er wordt de laatste jaren veel veranderd aan woningen. Er wordt veel geïsoleerd, gevels worden strakker en er komen dakpannen waar de vogels niet meer onder kunnen. Kortom: er zijn steeds minder plekken beschikbaar voor vogels om zich te nestelen. Daarom roep ik alle leden met plek voor nestkasten op om meer kasten te plaatsen. Het is hard nodig.”

Van Zanden: ,,En dan is het tijd voor wat anders. Onze penningmeester, Wietze Meijerhof. Hij is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Hilbert Jongsma voor als opvolger van Meijerhof.” Wietze Meijerhof was medeoprichter van Vogelwacht Donkerbroek. ,,Deze oprichting was het gevolg van het veranderende landschap”, laat Meijerhof weten. ,,Steeds minder vogels, steeds minder natuur, er moest wat gebeuren.” Hij schoof zichzelf even na de oprichting naar voren om het penningmeesterschap op zich te nemen en deed dat tot de jaarvergadering, 34 jaar lang. Voorzitter Van Zanden: ,,Ja, denk erom, Wietze was een hele goede voor de club. Zelfs al misten er twee centen in de kas, dan zorgde hij ervoor dat ze terugkwamen. Hij kan als zuinig worden bestempeld, maar dankzij Wietze staat de vereniging ervoor zoals die er nu voorstaat.” Het moge duidelijk zijn dat Meijerhof wordt gewaardeerd. Het bestuur overhandigt hem een spiegel met inscriptie als cadeau en zijn vrouw ontvangen een bos bloemen. Helemaal uitvliegen doet Meijerhof niet. Hij blijft lid. ,,Na de volgende consumptie ontvangt iedereen nog een consumptie namens de vereniging”, laat de voorzitter weten. Hij kijkt Meijerhof aan. Lachend: ,,Dat kan, want Wietze is nu geen penningmeester meer.” De zaal lacht en proost op Meijerhof.

Soort vereniging: vogelvereniging Naam: Vogelwacht Donkerbroek Plaats: Donkerbroek Opgericht in: 1989 Aantal leden: 145 Contributie: 7 euro per jaar Contact: vogelwachtdonkerbroek@outlook.com

Nieuws

menu