Veertig nieuwe woningen Makkinga komen dichterbij. Als alles meezit ligt er rond oktober een bestemmingsplan

Een plan om in Makkinga veertig nieuwe woningen te bouwen krijgt vorm. Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang Makkinga werd door Lies Siegersma van de gemeente een presentatie gegeven over de stand van zaken.

In Makkinga staat een flatgebouw(tje). FOTO MOP MAKKINGA

In Makkinga staat een flatgebouw(tje). FOTO MOP MAKKINGA

De gemeente heeft groen licht van de provincie om binnenstedelijk tot 520 woningen te bouwen tussen 2020 en 2025. ,,Maar de kans bestaat dat dit aantal wat naar boven bijgesteld wordt”, stelt Siegersma.