Toneelvereniging Opny Foriene krijgt in Haule de lachers op zijn hand

“Een baby om te stelen”. Anne Westerhof

Toneelvereniging Opny Foriene in Haule speelde zaterdagavond voor de eerste keer het stuk “Een baby om te stelen” in dorpshuis de Mande.

Het stuk in drie bedrijven is geschreven door Bernd Gombold. Het publiek genoot van de vele lachwekkende scènes. Ook dit jaar was de regie in handen van Jannie Boonstra.

De echtgenote van de burgemeester uit een kleine stad komt na een verblijf in een kuuroord terug naar huis. Op het station neemt ze per ongeluk een verkeerde tas mee. Maar dit is niet een gewone tas, maar een babydraagtas. Nauwelijks heeft ze de situatie uitgelegd aan haar man of de commissaris van politie stapt al binnen.

Hij komt het verschrikkelijke nieuws mededelen dat er een baby gekidnapt is. Als de burgemeester hem probeert te vertellen dat het allemaal op een misverstand berust, verwijst de commissaris dat naar het land der fabelen.

Zomaar per vergissing een baby meenemen bestaat niet. Daar moet een misdadig brein achter zitten. Vrezend voor zijn baan gaat de burgemeester hier niet tegenin. Ze zitten nu dus wel met een baby opgescheept en hoe moeten ze dat oplossen.

Er is intussen een grootscheepse zoekactie gestart. En probeer maar eens het baby gehuil uit te leggen aan iedereen die dagelijks over de vloer komt, de moeder van de burgemeester, de gemeentewerker en de bemoeizuchtige buurvrouw. De landloper speelt een verrassende rol in het geheel met hulp van de secretaresse.

De spelers kregen na afloop een roos overhandigd. Een van de trouwste leden, Willy Bosma werd nog naar voren gehaald om haar te bedanken voor 50-jarige inzet voor de toneelvereniging. Ze werd benoemd tot erelid van de vereniging.

Nieuws

menu