Steggerda, Haulerwijk en Appelscha ‘bloeizone’. 'Optimale omstandigheden organiseren voor een lang, gezond en gelukkig leven'

Per dorp is 25.000 euro beschikbaar voor activiteiten die moeten helpen om inwoners een lang, gezond en gelukkig leven te bezorgen.

Per dorp is 25.000 euro beschikbaar voor activiteiten die moeten helpen om inwoners een lang, gezond en gelukkig leven te bezorgen. Regiodeal

Drie dorpen in de Stellingwerven zijn aangewezen tot ‘bloeizone’. In Ooststellingwerf gaat het om Appelscha en Haulerwijk en in Weststellingwerf om Steggerda. Per dorp is 25.000 euro beschikbaar voor activiteiten die moeten helpen om inwoners een lang, gezond en gelukkig leven te bezorgen.

In juli 2020 heeft de regio Zuidoost Friesland een Regio Deal gesloten met het Rijk. De gemeente Ooststellingwerf is projecttrekker van Zorgeconomie, de gemeente Weststellingwerf is projectduwer. En een thema daarbij is Positieve Gezondheid.

In april 2021 is er door Smallingerland, Heerenveen, Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf bestuurlijke goedkeuring gegeven aan het uitvoeringsprogramma zorgeconomie, onderdeel van de regiodeal. In het uitvoeringsprogramma, bij het deelproject bloeizone, staat beschreven dat iedere gemeente een dorp selecteert dat in aanmerking komt voor financiële ondersteuning voor hun bloeizone.

Inmiddels hebben de gemeenten elk de keuze gemaakt voor één of twee bloeizones. Per gemeente is er € 50.000 beschikbaar, als werkbudget, voor een of twee bloeizones. In totaal hebben de gemeenten gekozen voor acht bloeizones.

De keuze is met name gebaseerd op plannen van initiatiefnemers. Het kan gaan om voldoende groen, gezond wonen (zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen), aanpak van schulden, voldoende bewegen, sociale contacten en gezond eten. Maar het kan ook gaan over vervoer.

Pionieren

De geselecteerde initiatieven ontvangen financiële ondersteuning om te pionieren en zich door te ontwikkelen, zo meldt Ooststellingwerf als trekker van het project. ‘Tegelijkertijd fungeren deze initiatieven als leer en inspiratiebron voor andere dorpen. We willen hiermee een sneeuwbaleffect realiseren waardoor steeds meer dorpen en wijken zich inzetten om de optimale omstandigheden te organiseren voor een lang, gezond en gelukkig leven.’