Schrieversronte wil een broesplak van de Stellingwarven wodden en et paand in Berkoop verbouwen

Het gebouw van de SSR in Oldeberkoop. FOTO Hendrik Betten

Het gebouw van de SSR in Oldeberkoop. FOTO Hendrik Betten

De Stellingwarver Schrieversronte wil gruuien naor een kultureel centrum in Berkoop, waor et goed warken is, kennis over de Stellingwarven en de streektael te vienen is en waor ruumte is veur scholing, publikaosies en kulturele activiteiten. Et gebouw zal dan verbouwd wodden moeten.

Een verbouwing is al een hiele tied een weens van de Schrieversronte; et oolde monumentaole paand an de Willinge Prinsstraote is gedateerd, et roekt d’r muf en et is neudig an verni’jing toe. Et moet d’r veur zorgen dat de Schrieversronte nog beter zichtbaor is as dat now et geval is.

Broesplak

Mit die verbouwing zal de Schrieversronte een broesplak wodden. Ze wil zich dan ok meer mit projecten richten op jongeren, jeugd en oolderen. Veerder wil men digitaol goed beriekbaor wezen mit de ni’je gebruuksvrundelike webstee daor een webwinkel an verbunnen is. In et gebouw komt ruumte veur aandere instellings of bedrieven die daor een kantoor of warkplak huren willen. An de aandere kaante wil men gien konkurrent wodden van et MFA in Berkoop.

Et plan is om de kommende maonden de huusvesting hanen en voeten te geven. De verbiening mit kultuur, historie en laandschop zal dan meer benaodrokt wodden kunnen en in saemenwarking mit aandere organisaosies tot uutdrokking kommen moeten.

De leden hebben tiedens de jaorvergeedering van de Algemiene Raod van de stichting ien en aander prissenteerd kregen. De leden gaven an om op de insleugen weg mit planvorming en uutvoering deur te gaon.

De tekst gaat verder na de foto

Supertrots

Veurzitter Klaas van Weperen nuumde tal van positieve zaeken die oflopen jaor passeerd binnen, mar keek ok al veuruut naor et kommende jaor. ,,Now de kontakten mit de gemienten en perveensie dudelikhied geven hebben over de financiering en d’r now kotte lijnen binnen is d’r ok geliek ruumte om ien en aander op te pakken. We bin dan ok supertrots dat d’r dudelikhied kommen is hoe et mit de centeraosie vanuut de beide gemienten en perveensie gaot. Mar ok mit de verscheiden activiteiten die oppakt binnen. Wi’j hebben een route uutstippeld wat d’r allemaole gebeuren moet en now is et veur oons een uutdaeging om de kommende jaoren ien en aander op te bouwen. We bin ni’je uutdaegings angaon, we hebben de greensen verlegd en hebben ni’je en leuke activiteiten oppakt. Prachtig mooi zoas we oons verbrieden. En et slaot an, zo hebben we hier en daor wel begrepen.”

Paand veurmaolig baankgebouw

Et veurmaolig baankgebouw van de veurmaolige Koperetieve Veurschot- en Speerbaank is een gemientelik monumentaol paand en moet anpakt wodden. De uutstraoling van et gebouw is gedateerd. Een uut drie meensken bestaonde kommissie het et bestuur de oflopen drie jaor ondersteund mit onderzuuk en advies mit naeme veur et op odder brengen van de organisaosie as wel et ketoorgebouw as zodaonig.

De opzet veur et gebouw is now in ver gevodderde plannen geuten. Mit een prissentaosie van hoe ien en aander d’r uut komt te zien, kregen de leden een inzicht. Dat kreeg de titel “van Baank naor Broesplak” mit. ,,Herstellen en renoveren is niet an de odder. Alles in het gebouw is eigenlik of en op dizze meniere kunnen wi’j eigenlik niet veerder”, aldus Van Weperen zien toelichting op de deur Hennie Duin prissenteerde power-point-prissentaosie. Et gebouw mit pracht en praol wodt vanzels beholen, mar straks mit een eupen uutstraoling en uutneudigend veur iederiene.

De tekst gaat verder na de foto

De plannen veur et gebouw bin de oflopen tied al stark in ontwikkeling kommen. Et gebouw wodt stript en opni’j inricht. Dan is d’r ok plak veur mitgebrukers en huurders. Belangriek is dat de SSR gien concurrent van Mejander wodden wil. Van Weperen leut weten dat d’r nog altied van uutgaon wodt dat d’r nao de vekaansie mit de uutvoering begonnen wodden kan.

De leden hebben al eerder angeven dat zi’j vienen dat et paand en de Schrieversronte bi’j mekeer heuren. De insteek is dan ok om et paand as zodaonig te beholen. Et gebouw voldot bi’j lange nao niet meer an de eisen van disse tied. Een kemissie is al twie jaor bezig om investeerders en mitgebrukers veur et paand te vienen. Op kotte termijn moet wel dudelijk wodden of dit ok gaot lokken.

Kring van Bercoop

Et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte het nao gesprekken mit de Kring van Bercoop goeie hoop dat zi’j et meugelik gaon maeken dat al gauw mit de verbouw van et kantoorpaand begonnen wodden kan. De leden van de Kring van Bercoop hebben al instemd mit de onderhandelingen over een vraoge veur een hypothecaire liening van vuuf ton mit et paand as onderpaand. Binnenkot wodden de onderlinge gesprekken over de meugelikheden deurzet.

Veur de verbouw en verduurzaoming van et veurmaolige baankgebouw (Baank Bercoop/Veurschotbaank) is zeuven ton neudig. Veur et overige gat van twie ton wodt d’r zocht naor tal van meugelikheden.

Veur de financiering wodt docht an giften, donaosies, fondsenwarving en eigen inzet, mar ok an et uutgeven van obligaosies. Ok an de leden van de stichting wodt docht. “Broes daorin mit”, gaf van Weperen zien aachterban geliek mit. Doelend op het feit dat het bestuur ok now weer rekend op een flinke bi’jdraege van de leden. Mit veul financiële steun van veural die leden kon eind 1996 et paand waorin men now zit, kocht wodden en verhuusde de SSR van de Meulehoeve in Oosterwoolde naor Berkoop.

De benedenverdieping wodt, naost de ketooorruumte mit de grote archiefruumte veur de mitwarkers van de schrieversronte veerder inricht mit een eupen hal mit ‘n grote zael veur prissentaosies, tentoonstellings en zo wat. D’r zal ok een bibliotheek mit ontmoetingsruumte kommen, een keuken in de bestaonde kluus, opslag, toiletruumtes en d’r is plak veur et Dorpsarchief van Berkoop.

Herkeuzen

Bi’j de bestuursverkiezingen gongen de leden akkoord dat veurzitter Klaas van Weperen uut Oosterwoolde veur ien jaor herkeuzen wodde. Oftredend en niet herkiesbaor was Hennie Duin-Stoker. Zi’j het now een mitwarkersfunctie binnen de SSR kregen en kan daordeur niet meer in et bestuur zitten. In heur bestuursplak wodde veur een periode van drie jaor Martin Oostra uut Wolvege keuzen.