Ravenswoud test veiligheid van twee wegen

Fietsstroken op de Meester Lokstraat. Rens Hooyenga

Ravenswoud heeft een bewonerscommissie opgericht om de Meester Lokstraat en de Bokslootweg te testen op veiligheid. De commissie wil met de gemeente in gesprek gaan over de wegen.

Plaatselijk Belang Ravenswoud is al jaren bezig om een veilige fietsroute tussen Ravenswoud en Appelscha te bewerkstelligen, voornamelijk vanwege de schoolgaande kinderen die het traject dagelijks op de fiets afleggen. Vorig jaar waren de beide wegen om de beurt tijdelijk afgesloten voor verkeer. Ze werden opgewaardeerd en kregen beide aan weerszijden een fietsstrook in een andere kleur asfalt.

Inmiddels zijn er zes mensen bij de commissie aangesloten. Zij enquêteerden bewoners van de beide straten – buiten de bebouwde kom – om na te gaan wat hun ervaringen zijn met de herinrichting. Ervaringen, problemen en ideeën voor verbetering werden in kaart gebracht. Van alle uitgezette vragenlijsten is ruim 85 procent terugontvangen.

De algemene uitkomst is dat de herinrichting van de wegvakken nog niet de verbeterde veiligheid voor fietsers (en ook wandelaars) heeft gebracht die ervan werd verwacht. Daarnaast werd aangegeven dat ook het wooncomfort er niet op vooruit is gegaan.

Het resultaat is samengevat in een rapport waarin, mede uit eigen onderzoek door de commissie, diverse mogelijke oplossingen ter verbetering van de situatie worden aangedragen. Het is de bedoeling om dit rapport aan te bieden aan wethouder Gerben But van Duurzaamheid en Mobiliteit. Het wordt gezien als bijdrage aan de door de gemeente toegezegde evaluatie van de herinrichting.

Nieuws

menu