Raad Ooststellingwerf blij dat Schrieversronte weer ouderwets gefinancierd wordt

Het gebouw waar de Stellingwarver Schrieversronte gehuisvest is. Eigen foto

Het volledige streektaalbudget van 46.785 euro vanuit Ooststellingwerf is weer beschikbaar voor de Stellingwarver Schrieversronte. In de raad van Ooststellingwerf heeft alleen de fractie van GroenLinks daar bedenkingen bij, zo bleek tijdens een commissievergadering.

Die fractie zou toch een deel van het budget beschikbaar willen houden voor initiatieven van derden. ,,Is het wel goed het behoud van de streektaal bij één instelling neer te leggen?”

De andere fracties vonden dat dus geen probleem. Daarmee wordt de bestaande systematiek weer losgelaten, zoals ook de provincie al eerder heeft gedaan. De verwachting is dat Weststellingwerf nu wel zal volgen. Niet al het beschikbare geld ging de afgelopen paar jaar automatisch meer naar het instituut de Stellingwarver Schrieversronte. Maar een deel was beschikbaar voor het ondersteunen van alle denkbare projecten en activiteiten die bijdragen aan het Stellingwerfs. En dat was in 2019 even flink slikken voor de tot dan exclusief op deze markt opererende streektaalorganisatie. En in feite werden ook de gemeenteraden even buitenspel gezet in die hele financiering. Het besluit werd door de colleges namelijk buiten de gemeenteraden om genomen.

Ter Heide is beduusd

Dat nu alsnog de situatie van voor 2019 wordt hersteld leverde vooral bij raadslid Simon ter Heide (Lokaal Sociaal Ooststellingwerf) gemengde gevoelens op. Hij was als lid van de PvdA-fractie woedend over het negeren van de raad en hij was het ook helemaal niet eens met die nieuwe werkwijze. ,,Dit dossier heeft heel veel ellende veroorzaakt. Ik ben uit de fractie gezet en ben het lidmaatschap kwijt van de PvdA. Na vijf jaar vechten ligt er een voorstel zoals ik het altijd gewild heb. Alle argumenten die door mij toen zijn aangebracht komen nu weer in dit voorstel terug. Hoe is dat in Godsnaam mogelijk dat we er nu wel over mogen debatteren als gemeenteraad? Ik werd zelfs door een wethouder verweten een schoothondje van de Schrieversronte te zijn. Al die ellende is voor niks geweest. Ik ben er helemaal beduusd van.”

Vooral Rik Berends van GroenLinks maakte een vergelijking met het toch enigszins succesvolle Weststellingwerf. Daar waren wel andere partijen geïnteresseerd in een deel van het streektaalbudget in die gemeente. In Ooststellingwerf niet. Hij wilde weten hoe dat kan. Dat bleef in de uitleg van wethouder Esther Verhagen onduidelijk. Ze had nu in ieder geval wel de markt verkend, er was geen interesse.

GroenLinks wil hoe dan ook dat het mogelijk moet zijn dat er geld beschikbaar blijft voor andere partijen die iets willen doen met de streektaal. Dat kan dan dus niet meer uit het beschikbare budget. Dat gaat weer volledig naar de Schrieversronte. Wethouder Esther Verhagen: ,,Maar we zullen er serieus naar kijken om het dan toch te financieren.” En ook dat is de lijn die het college in Weststellingwerf nu wil volgen. Die gemeente kan weinig anders dan zich aansluiten bij de koers van de provincie en Ooststellingwerf.

Groeiend vertrouwen

De terugkeer naar de oude situatie heeft dus bij de provincie en in Ooststellingwerf deels te maken met het ontbreken van andere geïnteresseerden en de noodzaak om de Schrieversronte weer wat stabieler te maken. Maar het heeft duidelijk ook te maken met een groeiend vertrouwen in de leiding van die Schrieversronte. ,,Er is een nieuwe dynamiek”, zo zei de wethouder. Een nieuwe directeur, een stevige raad van toezicht en ook nieuwe vrijwilligers. Daarmee moet volgens Verhagen een einde komen uit de naar binnen gerichte werkwijze van onderaf. Er moet meer worden ingespeeld op de vraag.

Ooststellingwerfs Belang wil in dat verband dat er ook contact worden gelegd met bijvoorbeeld de recreatiesector (Appelscha 3.0). En Renske van der Tempel (D66) wil de gemeente meer op de kaart zetten als drietalige gemeente en dat dus ook uitventen naar inwoners (kinderen) en bezoekers. ,,Voor mij mag het allemaal wat ambitieuzer.” Rik Berends van GroenLinks vroeg hoe de gemeente zelf bijdraagt aan de promotie van het Stellingwerfs in gemeentelijke uitingen. De wethouder: ,,We doen niks.”

Nieuws

menu