Provinciaal steunpunt in Donkerbroek komt in bloei

Peter de Boer van FaunaX en Gedeputeerden Avine Fokkens-Kelder en Douwe Hoogland bij de pas gegraven poel. FOTO Provincie Fryslân

Het provinciale steunpunt in Donkerbroek krijgt een natuurlijke inrichting. In totaal wordt 1600 m2 rondom de locatie biodivers ingericht.

Dit is één van de acties uit het provinciale Herstelprogramma Biodiversiteit. Gedeputeerden Douwe Hoogland en Avine Fokkens-Kelder namen vrijdagochtend een kijkje bij het werk in Donkerbroek.

De tekst gaat verder na de foto

De strakke, groene en kort gemaaide gazonnen veranderen in bloemenweides, met een bijenwand, bijenhotels en poelen waar kikkers en andere amfibieën van houden. Ook komen in de bloemenweide verschillende fruitbomen, waarvan tijdens de vroege bloei hommels en andere nectar etende insecten profiteren.

Daarnaast wordt de bestaande sloot aan de zuidoostkant van het terrein verbreed met een natuurlijke, flauwe oever. Daar kunnen zich oeverkruiden en riet ontwikkelen, waar amfibieën en libellen op af komen en zich in kunnen voortplanten.

De tekst gaat verder na de foto

Voorbeeldlocatie

De locatie in Donkerbroek is een voorbeeldlocatie voor andere steunpunten, maar ook voor andere organisaties die in industrieel gebied met een biodiverse inrichting aan de slag willen. Op deze locatie doet de provincie de komende jaren ervaring op met het natuurlijke beheer en onderhoud.

Steenbreek

De natuurlijke inrichting van de steunpunten geeft ook invulling aan de aangenomen “Motie Steenbreek” van de SP uit 2021. Stichting Steenbreek werd in 2015 opgericht vanwege de zorg rondom de afnemende biodiversiteit en de toenemende trend om tuinen te betegelen. Inmiddels is Steenbreek uitgegroeid tot een landelijke kennis- en netwerkorganisatie.

De provincie heeft in Fryslân zo’n twaalf “steunpuntlocaties” in eigendom, vooral gelegen op industrieterreinen. Hier ligt materiaal en materieel opgeslagen, zoals zand, zout evenals voertuigen en machines. Uit deze locaties zijn de vijf meest kansrijke locaties geselecteerd. Bureau FaunaX B.V. maakte de schetsplannen om de biodiversiteit op deze locaties te verhogen aan de hand van het format voor biodiversiteit op bedrijventerreinen van Ynnatura. Het werk op de eerste locatie – Donkerbroek - is nu dus van start.

Nieuws

menu