Project Van akker naar bakker krijgt provinciale subsidie

V.l.n.r.: Thijs Oud – Beoordelingscommissie; Gerrit Tuinstra – Landschapsbeheer Fryslân (project); Eelke Rijpkema – Molenaar op De Weyert (project); Cor Hofman – Nijstad De Echte Bakker (project); Karl Brouwer – Teler (project); Douwe Hoogland – Gedeputeerde Provincie Fryslân; Peter Algra – Projectadviseur Streekwurk Zuidoost-Fryslân.

V.l.n.r.: Thijs Oud – Beoordelingscommissie; Gerrit Tuinstra – Landschapsbeheer Fryslân (project); Eelke Rijpkema – Molenaar op De Weyert (project); Cor Hofman – Nijstad De Echte Bakker (project); Karl Brouwer – Teler (project); Douwe Hoogland – Gedeputeerde Provincie Fryslân; Peter Algra – Projectadviseur Streekwurk Zuidoost-Fryslân. Foto: Henk Oostland

In het voorjaar 2022 is voor het project Van akker naar bakker een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipfûns (IMF) van de provincie Fryslân. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het betekent een extra financiële bijdrage (2028 euro) voor het project.

Ook in 2022 wordt de traditie (vervolg op LF2018 = culturele hoofdstad 2018) voortgezet om een bonus uit te reiken aan een aantal projecten dat is gehonoreerd met een subsidie van het IMF. Driemaal per jaar maakt de adviescommissies in de regio’s Wadden, Noordwest, Noordoost, Zuidwest en Zuidoost een selectie van drie genomineerden op basis van een drie criteria: Is het project vernieuwend, durft het risico te nemen, biedt het perspectief voor de toekomst. Agenda 2028 maakt uiteindelijk de keus welk project de bonus ontvangt.

De bonuscheque wordt in iedere regio uitgedeeld door de betreffende gedeputeerde en een delegatie van de adviescommissie. Gedeputeerde Douwe Hoogland en Thijs Oud van de beoordelingscommissie kwamen de prijs uitreiken, samen met Peter Algra van Streekwurk.

Van akker naar bakker

Teler Karl Brouwer in Elsloo, Stichting Korenmolen De Weyert in Makkinga en Bakkerij Nijstad de Echte Bakker in Oosterwolde werken samen aan een nieuw streekproduct in Ooststellingwerf: Weyerts Eygen Volkoren Tarwebrood. De samenwerking valt onder het project ‘Van akker naar bakker’.

Van zaadje tot brood, gerealiseerd binnen een straal van slechts tien kilometer, met extra aandacht voor biodiversiteit. Karl Brouwer gaat op vier hectare bouwland tarwe verbouwen. Voorwaarde is dat er voor 10% aan landschapsherstel plaatsvindt door middel van het aanleggen van poelen, houtwallen, kruidenrijke randen en een keverbank. De insecten worden in de projectfase gemonitord waarbij vooral gekeken wordt naar toename en diversiteit van soorten. De opzet is om in samenwerking te produceren, waarbij de lijnen kort zijn en waarbij biodiversiteit centraal staat. Het meel wordt gedorst, gemalen in de molen van Makkinga en vindt zijn weg naar bakker Nijstad in Oosterwolde. De meelopbrengst komt ten goede aan de boer. Dit alles zonder beheersubsidie.

www.vanakkernaarbakker.nl