Plannen voor bouw van 58 woningen in Haulerwijk

FOTO

FOTO ANP

Er zijn plannen voor woningbouw op de locatie van Hummel Keukens, Badkamers en Wonen aan de Leeksterweg 33-37 in Haulerwijk.

Eigenaar Hummel wil hier en op twee aangrenzende percelen 58 woningen bouwen. Inwoners van Haulerwijk en andere belangstellenden zijn welkom op een bewonersbijeenkomst waar de plannen worden toegelicht. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 september om 19.00 uur in De Koperen Pomp in Haulerwijk. Eerst volgt een uitleg en toelichting op de planontwikkeling en daarna is er een gelegenheid om informatie in te winnen bij planmakers.

Met deze plannen wordt ingespeeld op de woningbehoefte in Haulerwijk en een deel van Ooststellingwerf. Op basis van de geldende beheersverordening is de ontwikkeling niet mogelijk. De gemeente Ooststellingwerf heeft een principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan het toestaan van woningbouw op de betreffende locatie en de bestemming te wijzigen naar ‘wonen’. Er wordt een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. Uit het woningbehoefteonderzoek dat ten grondslag ligt aan de woon(zorg)visie, blijkt dat de woningbouwplannen voor het plangebied volledig aansluiten bij de vraag.