Ooststellingwerfs Belang wil duidelijkheid over het moment van afsluiten van de Fochteloërveenweg

Weg door het Fochteloërveen weer open. Foto: Rens Hooyenga

De gemeente Ooststellingwerf gaat de komende 2,5 jaar de neven-gevolgen in kaart brengen van het afsluiten van de Fochteloërveenweg. Voor de raadsfractie van Ooststellingwerfs Belang is dat reden flink de vinger aan de pols te houden. Wanneer de weg dichtgaat, is de raad nog niet duidelijk. Wethouder Gerben But hoopt de komende week die duidelijkheid te kunnen geven.

In de raadscommissievergadering van dinsdag 7 februari wil de OB-fractie namelijk over aan aantal zaken helderheid. ,,Is er een scenario denkbaar waarbij de afsluiting ongedaan wordt gemaakt? En zo ja, bij welke resultaten van de nulmeting of bij welke omstandigheid zou dat zijn? Wanneer gaat u over tot daadwerkelijke afsluiting van de weg? Om tot een goede conclusie te komen tijdens de evaluatie zijn juiste start-gegevens onontbeerlijk. Kunnen wij van u de nulmeting ontvangen? En kunt u aangeven op welke manier, wanneer en door wie deze nulmeting is/wordt uitgevoerd?”

Slangen en kraanvogels

In 2019 werd de route geblokkeerd vanwege platgereden slangen, een jaar later vanwege broedende kraanvogels. Een dag voor het afscheid van het vorige college werd in 2022 definitief besloten de weg door het Fochteloërveen voor een proefperiode van 2,5 jaar af te sluiten, terwijl een meerderheid van de raad in een commissievergadering daar tegen was. Maar het is een verkeersbesluit, de bevoegdheid ligt dus bij het college. Slagbomen moeten er voor zorgen dat straks alleen gemotoriseerd verkeer met een ontheffing door het Fochteloërveen kan rijden.

Extra verkeer door Fochteloo

Veel auto’s moeten dus een andere route nemen. Vooral het toenemend verkeer door het dorp Fochteloo is bij diverse fracties een zorgpunt. Daar kwamen dan ook de bezwaren vandaan. Maar de bezwarencommissie vond die inwoners geen belanghebbenden. Ooststellingwerfs Belang wil van het college weten of die mening wordt gedeeld ,,ondanks dat dit waarschijnlijk tot extra verkeer leidt in Fochteloo”. Dat er een enorme toename van het verkeer in Fochteloo zal zijn, is volgens wethouder Gerben But slechts een aanname, zo zei hij in een commissievergadering in september.

Nieuws

menu