Ooststellingwerfs Belang en VVD willen Johan Cruijff veldje in Appelscha

Cruyff Court vernoemd naar Mister Ajax Swart ANP

De fracties van Ooststellingwerfs Belang en de VVD dienen dinsdag 27 september tijdens de raadsvergadering een voorstel in om een Johan Cruijff veldje te realiseren in Appelscha.

Studenten van het NHL Stenden college in Leeuwarden hebben zich bezig gehouden met de leefbaarheid onder de jeugd in Appelscha. Uit het eindverslag van het onderzoek blijkt dat er buiten de bestaande sportfaciliteiten, natuur en Apple Town er een grote behoefte is aan een “verzamelplek ” in de vorm van een Johan Cruijff veldje. Nu is het schoolplein een verzamelplek, maar daar wordt de jeugd vaak weggestuurd.

Volgens Ooststellingwerfs Belang en de VVD is een Johan Cruijff veldje een goede oplossing, waar de jeugd ongestoord bijeen kan komen. Ook het is het voetbalveldje een stimulans voor een positieve gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal.

De twee fracties verzoeken het college van B & W te onderzoeken waar in Appelscha een Johan Cruijff veldje kan worden aangelegd en hiervoor geld vrij te maken.

Nieuws

menu