Ontmoetingsplekken in Haulerwijk ontvangen subsidie. Geld voor sporthal De Bongerd en SV Haulerwijk

Links Henk Boerma, verantwoordelijk voor het installatiewerk. Rechts voorzitter Ronald de Vries. Rens Hooyenga

De gemeente geeft subsidie voor twee ontmoetingsplekken in Haulerwijk in het kader van het project Aandachtsgebieden.

Stichting Sporthal de Bongerd krijgt een subsidie van 10.000 euro voor de realisatie van een evenementenvloer in de sporthal. SV Haulerwijk ontvangt 15.000 euro voor de inrichting van vergaderruimten en van de kantine en voor audiovisuele hulpmiddelen.

De Bongerd

Met de 10.000 euro kan de Stichting Sporthal de Bongerd een evenementenvloer leggen over de huidige vloer in de sporthal. Met deze vloer wordt de sporthal multi-inzetbaar voor sport en voor evenementen voor alle doelgroepen, zoals dansavonden voor ouderen, een kerstmarkt, een bedrijvendag voor lokale ondernemers, een springkussenfestival en activiteiten voor de jeugd.

Lokale gemeenschap

Sportvereniging Haulerwijk wil de vernieuwde accommodatie inzetten voor de lokale gemeenschap. Op dit moment wordt de kantine naast de reguliere activiteiten al gebruikt voor onder meer bootcamps, wandelclubs en door de school. Volgens SV Haulerwijk is er meer vraag naar een efficiënte invulling van verschillende ruimtes in het nieuwe gebouw. Naast de kantine zijn er twee (bestuurs)kamers die ingezet kunnen worden als onder meer vergaderruimte of voor de trainingen van Young Leaders aan jongeren.

Om het nieuwe gebouw in te richten voor breder gebruik, is het nodig te investeren in audiovisuele voorzieningen, zoals een beamer, een tv-scherm, geluidsinstallatie en een goed werkzaam WIFI netwerk voor binnen en buiten de accommodatie.

Aandachtsgebieden

Sinds 2010 neemt de gemeente Ooststellingwerf deel aan het project Aandachtsgebieden. Voor een periode van veertien jaar (twee keer een periode van zeven jaar) wordt door de provincie Fryslân subsidie verstrekt aan Ooststellingwerf (voor de wijk Haerenkwartier in Oosterwolde en voor Haulerwijk) en Weststellingwerf (voor Noordwolde) om onder meer de leefbaarheid te verbeteren.

Voor projecten in Haulerwijk is er in totaal 70.000 euro beschikbaar gesteld, waarvan 40.000 euro voor ontmoetingsplekken. Na de toekenning van de subsidies aan de sporthal en SV Haulerwijk blijft er nog 15.000 euro beschikbaar voor andere ontmoetingsplekken.

Plaatselijk Belang

In overleg met gemeente is afgesproken dat Plaatselijk Belang in het verdelen van het subsidiebedrag een regisserende en leidende rol vervult. Uiteindelijk zijn twee aanvragen gehonoreerd. Een aanvraag is direct afgewezen (verduisteringsgordijnen voor Stichting dorpshuis de Enter). Een aanvraag van PB Haulerwijk voor het vernieuwen van de accommodatie op de dorpstuin in het dorpspark is afgewezen vanwege onvolledigheid van de planvorming. Een aantal andere kleine aanvragen zijn op een andere wijze gehonoreerd (onder meer via wijk- en dorpenbudget Haulerwijk).

Nieuws

menu