Onbegrip over starre houding gemeente rond Open Stal. 'Is er geen enkele uitzondering op de hoofdregel mogelijk'

De opening van Open Stal kunstroute in Molenbosch II.

De opening van Open Stal kunstroute in Molenbosch II. Foto: Rens Hooyenga

De raadsfractie van LSO heeft een kater overgehouden aan de 51ste editie van de kunstmanifestatie Open Stal in Oldeberkoop. De fractie vindt dat de gemeente niet adequaat heeft gereageerd op een probleem in het dorp.

In het centrum van Oldeberkoop is het volgens LSO tijdens Open Stal altijd heel gezellig. De horeca is daarbij uiteraard van groot belang. Al enige maanden voor de start van Open Stal was er geen exploitant meer voor Het Hof van Oldeberkoop aan de Oosterwoldseweg. Dat was volgens LSO een groot zorgpunt voor het bestuur van Open Stal.

Vergunning

‘Uiteindelijk kwam er in goed overleg met de eigenaar een oplossing voor de 30 dagen dat Open Stal duurt. Iedereen blij, maar er moest nog wel een vergunning komen. Deze aanvraag werd door de gemeente geweigerd met als reden dat het verzoek te laat was ingediend. Bemiddeling van de voorzitter van de Open Stal haalde niets uit, met als gevolg het wegvallen van één van de belangrijkste schakels van het succes van Open Stal.’

Uitzondering?

Voor de fractie van LSO is dat reden om alsnog vragen te stellen aan het college. Bijvoorbeeld of het college hierin een rol gespeeld heeft. ‘Kan het college zich voorstellen dat de starre houding van de gemeente in Oldeberkoop niet goed wordt begrepen? Is er geen enkele uitzondering op de hoofdregel mogelijk, ook als de oorzaken duidelijk zijn en de belangen groot?’

Foodtrucks

Volgens wethouder Gerben But was er een vergunning gegeven voor twee foodtrucks op een plein. Alleen was er miscommunicatie tussen Opren Stal en de aanvrager hiervan. Anderhalve week voor het begin van Open Stal kwam de aanvraag voor het leegstaande pand. Er was toen ook personeel gevonden. Maar de horecavergunning op dat pand was gestopt. De wethouder heeft toen nog voorgesteld om het te regelen met een evenementenvergunning gekoppeld aan de openingstijden van Open Stal, waarin de openingstijden dan wel iets verruimd konden worden van 18.00 tot 19.30 uur. Maar van dat aanbod is volgens de wethouder geen gebruik gemaakt. Hij stelt dus dat de gemeente z’n best heeft gedaan om iets te regelen. Hij vond de kritiek dan ook pijnlijk voor de betrokken ambtenaren.