Metingen moeten noodzaak maatregelen in Fochteloo aantonen

De Fochteloërveenweg.

De Fochteloërveenweg. Lourens Looijenga

Het nieuwe college van Ooststellingwerf vindt dat er wel degelijk goed geluisterd is naar de mening van de raad over het afsluiten van de Fochteloërveenweg. Dat werd dinsdagavond gezegd in een commissievergadering op antwoord op vragen van de fracties van LSO en de PvdA.

Een dag voor het afscheid van het vorige college werd definitief besloten de weg door het Fochteloërveen af te sluiten, terwijl een meerderheid van de raad in een commissievergadering daar tegen was. Maar het is een verkeersbesluit, de bevoegdheid ligt dus bij het college.

De nieuwe wethouder Gerben But (GroenLinks) moest nu dat besluit verdedigen. Hij vindt in ieder geval dat er door het nieuwe college volop aandacht is voor de zorgen in de raad over de gevolgen. En dan gaat het vooral over een mogelijke toename van het verkeer door Fochteloo. ,,We zullen alles voorkomen dat mensen daar niet langsgaan. Maar we beginnen met een nulmeting over een langere periode met diverse seizoenen.”

Aanname

Dat er een enorme toename zal zijn, is volgens But een aanname. ,,Dat moet blijken, we gaan niet vooraf maatregelen nemen om verkeer tegen te houden. Mocht er een aanpassing nodig zijn, dan gaan we dat samen met het dorp bekijken.”

De PvdA wilde ook weten wat de kosten van de afsluiting zijn. Volgens de wethouder gaat het over 40.000 euro voor twee jaar. Die kosten worden gedeeld met Natuurmonumenten.

Verder is nog onduidelijk wanneer de weg wordt afgesloten. De bezwaarprocedure is net afgerond. Een commissie moet daar nog een advies over geven. En ook tegen het dan te nemen collegebesluit is weer beroep mogelijk. ,,Dus dat gaat nog wel enkele maanden duren.”