Meindert Schroor presenteert in Oldeberkoop zijn boek 'Grensland Stellingwerf'

Henk Bloemhoff het et eerste exemplaor in ontvangst neumen.

Henk Bloemhoff het et eerste exemplaor in ontvangst neumen. Foto: Lenus van der Broek

In et MFA in Berkoop is et ni’jste boek van schriever Meindert Schroor mit de titel Grensland Stellingwerf - Duizend jaar grenzen op het snijvlak van Friesland met Drenthe en Overijssel prissenteerd.

Et is een Nederlaanstaelig boek dat uutgeven wodt deur de Stellingwarver Schrieversronte. Et eerste exemplaor zol deur Meindert Schroor uutrikt wodden an oold-Schrieversronte direkteur Sietske Bloemhoff, die een stokmennig jaor leden mit et idee veur dit boek kommen is. Omdat Sietske niet goed te passe was, het heur breur Henk Bloemhoff et eerste exemplaor veur heur in ontvangst neumen.

Waeterlinies

Veurig jaor en ok dit jaor is d’r in et hiele laand extra ommedaenken veur de verschillende waeterlinies in oons laand as andaenken an et rampjaor 1672; dat was veurig jaor 350 jaor leden. Daornaost staon ok sund een peer jaor de ‘Hollandse Waterlinies’ op de UNESCO Wereldarfgoedlieste. Kotomme: de andacht veur de verdedigingslinies van eertieds is groot.

Stellingwerf 700 jaor

Sund et jaor 2009, doe d’r in et kader van Stellingwerf 700 jaor hier bi’jomme veul aktiviteiten weren, is bi’j tal van meensken de geschiedenis van de eigen regio veul meer leven gaon. Dat gelt zeker ok veur de geschiedenis van de Friese Waeterlinie, daor was doe onder meer bi’j de Bekhofschaans in Berkoop biezundere andacht veur. De Schrieversronte gaf in dat jaor ok et boek ‘De Friese Waterlinie’ uut, dat schreven wodde deur historikus dr. Meindert Schroor.

Ni’j boek

Een peer jaor leden raekte et boek uutverkocht, en tegere mit de schriever wodde keken naor de meugelikheden van een herdrok. In de tussenliggende jaoren hadde Meindert Schroor liekewel ok veerder onderzuukswark daon in et gebied. Hi’j hadde de tiedsperiode daorveur uutbreided, en kwam tot ni’je inzichten. Uuteindelik wodde besleuten dat d’r niet een herdrok kommen moeten zol van et boek uut 2009, mar een hiel ni’j boek, mit as titel Grensland Stellingwerf - Duizend jaar grenzen op het snijvlak van Friesland met Drenthe en Overijssel . Tiedens et onderzuuk was o.e. naor veuren kommen dat et gebied Stellingwarf in een veul brieder tiedsbestek een belangrieke rolle had hadde as ‘greenslaand’, de toegangspoort as et waore naor et veerdere Frieslaand.

Et boek telt 160 bladzieden. Et is te koop in de boekhaandels en te bestellen bi’j de Schrieversronte.