Lintjo haalt herinneringen op

Froukje Otten-Soet, haar echtgenoot Jaap Otten (een van de oprichters, man van het eerste uur) en Aaltje de Jong, de huidige voorzitter van Lintjo (v.l.n.r.). FOTO Piet Bosma

Froukje Otten-Soet, haar echtgenoot Jaap Otten (een van de oprichters, man van het eerste uur) en Aaltje de Jong, de huidige voorzitter van Lintjo (v.l.n.r.). FOTO Piet Bosma

Lintjo bestaat 60 jaar en vierde dat zaterdag met een reünie voor leden en oud-leden in MFA MeJander in Oldeberkoop.

Bezoekers genoten van een broodtafel, een feestavond en van de gesprekken waarin herinneringen werden opgehaald. Ook was er kleine tentoonstelling te zien zijn over 60 jaar Lintjo. De expositie was in samenwerking met het dorpsarchief. De nieuwe accommodatie kon worden bekeken en er werden een aantal oefenwedstrijden door de selectie gespeeld.

In Oldeberkoop is de eerste aanzet om een korfbalvereniging op te richten waarschijnlijk rond 1916. De vereniging speelde onder naam O.K.C. Na het ter ziele gaan van de club startten i n 1944 Oldeberkopers weer met korfballen, onder de naam Sport Vereent. Na enkele jaren kwam er een einde aan de tweede poging om het korfballen van de grond te krijgen.

In 1963 werd een actie op touw gezet om weer een korfbalvereniging van de grond te krijgen in Oldeberkoop. Op 28 maart 1963 is de oprichtingsvergadering in zaal van café Appie Tjalma. Appie Diever kwam met het idee om de vereniging naar de beide riviertjes Linde en Tjonger te vernoemen.