Kritiek op hippische recreatievisie Drenthe: ruiter- en menroutes Drents-Friese Wold houden op bij de grens

Een paardenrit in het Drents-Friese Wold. Foto: Henk Vondeling

Ooststellingwerf maakt deel uit van het Recreatieschap Drenthe. Maar nu alle ruiter- en menroutes in Drenthe in kaart zijn gebracht, lijken die routes ineens op te houden bij de provinciegrens in het Drents-Friese Wold. Tot verbazing van de raadsfractie van Ooststellingwerfs Belang.

Die willen de komende week van de verantwoordelijke wethouder weten waarom Ooststellingwerf niet is meegenomen in de Hippische recreatievisie van Drenthe, die de afgelopen week is gepresenteerd. De visie en uitvoeringsagenda zijn tot stand gekomen door steun van de provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe.

,,Bent u het met Ooststellingwerfs Belang eens dat het Recreatieschap Drenthe als voorwaarden moet stellen dat heel hun werkgebied meegenomen moet worden? Is de wethouder bereidt dit bij het Recreatieschap aan te kaarten en om een reactie te vragen?’’ De wethouder moet alsnog zijn best doen om Ooststellingwerf in die visie te krijgen.

Dick Dijkstra van het Recreatieschap: ,,Hoewel Ooststellingwerf niet genoemd is hebben een aantal ruiters en hippische ondernemers (bijvoorbeeld Nienke Elsenaar van Stichting Horse Out) zeker meegedacht bij de ontwikkeling van de visie. Met name het gebied van en rond het Nationaal Park Drents-Friese Wold is wel meegenomen in de visie en het uitvoeringsplan die ontwikkeld is door de stichting ‘Paardenroutes Drenthe’.

Dijkstra zit overigens komende woensdag bij deze stichting aan tafel om hun visie en het uitvoeringsplan te bespreken en welke rol het Recreatieschap in het uitvoeringsplan op zich kan nemen. ,,Ik zal hen vragen of er een paragraaf ‘Ooststellingwerf’ aan toegevoegd kan worden.’’

In de visie zelf staan wel routes opgenomen die de provinciegrens passeren bij Appelscha, Noordwolde, Doldersum en Hoogersmilde.

Nieuws

menu