Jubileumnommer De Ovend over de heerd

Et jubileumnommer van De Ovend. Eigen foto

Et vuur veur De Ovend wodde kotleden nog es flink oppookt. D’r kwam de oflopen daegen naemelik een jubileumnommer, et 293-ste nommer, van et eigen tiedschrift van de Stellingwarver Schrieversronte uut, dat ankem jaor de 51-ste jaorgaank ingaon zal.

In disse jubileumuutgifte van et 50-jaorige Stellingwarfs tiedschrift De Ovend gien geschiedenisbeschrieving, mar d’r is een selektie in opneumen van meerst literaire bi’jdregen uut alle jaorgangen. Daorbi’j is d’r mitien ok et veurblad van doedertied bi’jzet. Veur die selektie zorgden de redaktie (Kjerst Herder, Jan Koops en Sietske Bloemhoff) en gaastredakteur Carol Klok, wiels Bauke Visser Koenders uut Haulerwiek veur de vormgeving zorgde.

‘Hofleverancier’

Laestnuumde geft an et begin van et blad een overzicht over et hoe en wat van De Ovend onder de titel De Ovend 50 jaor? Op naor de 100! Neffens Klok zal dan over 50 jaor, in 2072, Keuninginne Amalia de Schrieversronte vereren mit et predikaot ‘Keuninklik’. De Ovend wodt dan et liefblad van de Keuninklike Stellingwarver Schrieversronte, de KSSR! En an de mure van et kantoor hangt een uuthangbod waorop te lezen is: ‘Bi’j keuninklike beschikking hofleverancier, je maentiendrai’.

Van stencils naor meerkleuredrok

Deur de jaoren henne is et blad deurgruuid van een blad maekt op stencils tot et tiedschrift van vandaege-de-dag. In 1974 verscheen et al in offset en in 1987 kwam et blad in echte drok uut. Et tiedschrift kreeg in 2002 een kleurtien.

‘Daor bin we dan! Daor is “De Ovend”! De ni’jste stunt van een groepien meensken, dat him doende hoolt mit et Stellingwaerfs, en we meugen toch ok wel hiel veurzichtig zeggen: mit cultuur in de Stellingwarven’ schreef de Stuurgroep Stellingwarfs in de anhef van et aldereerste kontaktblattien van september 1972 om zo ok an et schrieven van et Stellingwarfs wat meer andacht te besteden. ‘We willen mit dit blad de boel niet allienig hiete holen, mar disse ovend moet hier en daor ok es wat vuur in brengen en wi’j hopen dat dit blattien een bult bi’j jim opwaarmen en opni’j en vuriger bi’j jim leven laoten zal’, wodde doedertied in et veuroffien schreven.

Stuurgroep Stellingwarfs

De Ovend was indertied slim neudig vun de Stuurgroep Stellingwarfs die ok de Stellingwarver Schrieversronte op 29 april 1972 opricht hadde. Een eigen blad veur elkeniene en van iederiene. In et Stellingwarfs tiedschrift is in de veurbi’je vuuftig jaor hiel veul over de Stellingwarver schrieveri’je, taelkunde, volkskunde, geschiedenis en taelbeweginge naor buten brocht, dat et blad het zien weerde meer as bewezen.

In de loop van de jaoren verschenen d’r ok biezundere uutgiften van De Ovend. Zoas in 1997 en 2012 bi’j et 25-jaorig en 40-jaorig bestaon van de Schrieversronte en De Ovend. De Ovend komt zes keer in et jaor over de heerd bi’j de leden/abonnees. Losse nommers bin in de boekhaandels van beide Stellingwarven en bi’j de Schrieversronte in Berkoop te koop.

Vuuftig. Gien woord tevule

In et et jubileumboek Vuuftig. Gien woord tevule dat de 50-jaorige Schrieversronte in juli van et oflopen jaor uutbrocht is van de haand van mitwarker Carol Klok meer over de geschiedenis van et tiedschrift opnumen.

Aachterop et omslag van disse speciaole edisie van De Ovend bin de volgende gedichten van Harmen Houtman opneumen; hi’j schreef ze in 1985:

Lezen

Lezen,

dat is even zweven,

even boven alles uut

da’s een posien niks meer marken,

van kebaol of van geluud.

Lezen,

dat is even vlochten

uut et daegeliks bestaon

da’s of en toe een een hiel klein schoffien

in een aandere wereld staon.

Harmen Houtman

Schrieven

Schrieven, dat is riegels maeken,

mar weer aanders as een eer dat dot,

’t is de vingers zo te sturen,

wat deur ’t heufd jow oplegd wodt.

Schrieven is jow eigen ’riegels’ maeken,

is zeggen wat wel kan of niet,

… en ’t pepier past op ’e weerde,

wat veur oons vervligt in tied.

Harmen Houtman

Nieuws

menu