Jelke Nijboer (PvdA) uit Fochteloo geridderd voor zestien jaar lidmaatschap van de gemeenteraad. ,,U kent heel erg veel mensen. Dat is een groot goed in de lokale politiek”

Jelke Nijboer met burgemeester Sandra Korthuis. Lourens Looijenga

Wethouder Jelke Nijboer uit Fochteloo is sinds dinsdagavond Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg aan het einde van de raadsvergadering de versierselen opgespeld door burgemeester Sandra Korthuis.

Nijboer was de afgelopen zestien jaar raadslid voor de PvdA. ,,U bent een echte Stellingwarver en daar bent u ook zeer trots op.”

Verantwoordelijkheid

Vanaf het moment dat Nijboer winkelchef in Oosterwolde was bij Frits Jansen, was volgens de burgemeester al duidelijk dat leiding geven en verantwoordelijkheid nemen uitstekend bij Nijboer pasten ,,en dat is overigens nog steeds het geval”. Vanaf 1984 vervulde Nijboer gedurende bijna 30 jaar verantwoordelijke leidinggevende posities bij onder andere Pieterman Glas en Oenema in Oosterwolde.

Voorzitter

Maar ook ver buiten Oosterwolde wisten werkgevers zijn kwaliteiten volgens de burgemeester te waarderen. ,,Zo heeft u onder andere in Duitsland, Turkije, Rusland en China gewerkt en vervulde u zware functies met een grote verantwoordelijkheid. U werd kaderlid van de FNV en bij Pieterman Glas was u de laatste vijf jaar daar ook voorzitter van de Ondernemingsraad.” In eigen dorp groeide ook de bekendheid rap. Nijboer was in Fochteloo voorzitter van Plaatselijk Belang en voorzitter van de medezeggenschapsraad van de openbare basisschool.

Voorkeursstemmen

Korthuis: ,, Uw gedrevenheid, maatschappelijke betrokkenheid en uw sociaal hart zijn binnen de PvdA niet onopgemerkt gebleven en dus kwam u op de lijst voor de gemeenteraad en bent u in 2006 verkozen tot lid van de raad van Ooststellingwerf.” Dat gebeurde met heel veel voorkeurstemmen. ,,U kent heel erg veel mensen. Dat is een groot goed in de lokale politiek.” Nijboer zou vervolgens 5940 dagen lid blijven van de raad. En bijna altijd zat economie en werkgelegenheid in zijn takenpakket.

De tekst gaat verder na de foto

Spanningen

En dat raadswerk ging vooral in de laatste periode niet altijd gemakkelijk. Zo verliet Simon ter Heide de fractie. Burgemeester Korthuis zei dat er dus spanningen waren ,,zowel binnen uw fractie als binnen de raad. Die spanningen vergden veel aandacht en energie van u, overigens geheel niet tot uw vreugde. U heeft dat als een zeer zware tijd ervaren. Maar uw optimisme en positief gemoed droegen bij aan het met volle inzet blijven werken voor de belangen van de inwoners van Ooststellingwerf. Dat deed u met het uitgangspunt: wel sociaal, maar niet paternalistisch. Uw verantwoordelijkheidsgevoel is groot, en ook uw enthousiasme. Soms bent u wat impulsief en gaat uw enthousiasme met u op de loop. Dat kan wel eens tot een klein wrijvinkje leiden, maar door uw hoge gunfactor wordt u dat ook weer snel vergeven.”

Nieuws

menu