Inwoners van Elsloo en Tronde lezen al zestig jaar het dorpsnieuws in 't Else Blattien

De jubileumredactie bezorgt de speciale editie bij de abonnees. Eigen foto

De jubileumredactie bezorgt de speciale editie bij de abonnees. Eigen foto

Dorpsblad ’t Else Blattien bestaat zestig jaar. Het jubileumboek „’t Else Blattien-60 jaar, dorpsnieuws in woord en beeld 1962-1972” werd door de jubileumredactie gepresenteerd op de algemene ledenvergadering van Plaatselijk-Belang Elsloo-Tronde in zaal ’t Anker.

Het jubileumboek geeft in woord en beeld een inkijkje in een actief en positief dorp. De uit zes personen bestaande jubileumredactie stelde het 128 pagina’s tellende boek samen. De meest markante, fraaie en gedenkwaardige anekdotes en nieuwsfeiten werden uit de 673 nummers van het dorpsblad opgediept. Elsloo mag dan een klein dorp zijn, door de vele verenigingen en activiteiten was en is het nog steeds een levendige gemeenschap.

Hendrik Betten

Naast een selectie van hoogtepunten en belangrijke gebeurtenissen door de jaren heen is in het boek de geschiedenis van het zestig jarig dorpsblad uitvoerig beschreven. Er is een interview met Hendrik Betten, die gedurende 47 jaar als verantwoordelijk redacteur, drukker en uitgever betrokken was bij ’t Else Blattien. Hij nam in 2019 afscheid van het dorpsblad.

Herma Egberts van Klare Kijk uit Makkinga ontwierp het jubileumboek. De gemeente Ooststellingwerf, het Bercoop Fonds Oldeberkoop en bedrijven, stichtingen en organisaties maakten met financiële steun de uitgave van het boek mogelijk.

De tekst gaat verder na de foto

Ludieke aanbieding

De ludieke aanbieding op de vergadering van Plaatselijk Belang begon met een schetsje van twee mannen. Op het toneel duidden zij hoe precies zestig jaar geleden het dorpsblad, eerst nog als verenigingsblad en later als “Dorpsnieuws” door de initiatiefnemers en sportbestuurders Hendrik van der Heide (caféhouder in Het Anker) en Koene Jelsma (directeur van de zuivelfabrieksdirecteur) in de benen werd geholpen. Hun initiatief voor een blad waar het hele dorp iets aan had, was een grote uitdaging. In 1962 stelden een tiental verenigingen zich garant voor de onkosten en de kopij voor het dorpsblad, dat toen eerst als “Dorpsnieuws” en vanaf 1972 met de eigentijdse naam “’t Else Blattien” bij de inwoners van Elsloo en Tronde maandelijks op de deurmat valt.

Herkenningsquiz

In de herkenningsquiz over Elsloo moesten aanwezigen bij het beantwoorden van de vragen aan de linker- of rechterkant van de rood-witte-lijn gaan staan. Willem Veurman bleek de meeste kennis over het dorp Elsloo te bezitten.

Daarna gingen de nooduitgangsdeuren open. De plaatselijke postbezorger Sietse van der Veen reed de zaal binnen met in zijn bakken de speciale jubileumeditie van ’t Else Blattien. Het eerste exemplaar was voor de winnaar van de quiz.

Gesigneerd namen de abonnees later op de avond een exemplaar mee naar huis. De jubileumredactie bezorgde de speciale editie bij de overige abonnees. In de dorpskern gebeurde dit met veel lawaai uit een op een melkwagentje neergezet alarmsignaal.