Honderdste AED in Ooststellingwerf hangt in Haulerwijk

Barbara Lengkeek, namens de stichting Hartveilig Ooststellingwerf (links), Jetty Lise, bewoonster van Slotemaker de Bruineweg 47 (midden) en Anita Douwsma, namens Plaatselijk Belang Haulerwijk.

Barbara Lengkeek, namens de stichting Hartveilig Ooststellingwerf (links), Jetty Lise, bewoonster van Slotemaker de Bruineweg 47 (midden) en Anita Douwsma, namens Plaatselijk Belang Haulerwijk. Eigen foto

Plaatselijk Belang Haulerwijk heeft in samenwerking met de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf de honderdste automatische externe defibrillator (AED) geplaatst in Haulerwijk.

De aanschaf van de AED is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Plaatselijk Belang Haulerwijk en van de Stichting Hartveilig Ooststellingwerf. Hij hangt op Slotemaker de Bruijneweg 47 in het dorp. De defibrillator werd aangesloten op het alarmeringsnetwerk van HartslagNU. Bij een alarmering van een hartinfarct gaat de 112 centrale ervoor zorgen dat via HartslagNu een aantal burgerhulpverleners worden gealarmeerd uit de omgeving van het slachtoffer. Hierdoor start de reanimatie zo snel mogelijk en kan de AED na korte tijd ingezet worden, hetgeen de overlevingskansen van het slachtoffer vergroot. We werken dus met elkaar aan een hartveiliger gemeente.

Hoe meer inwoners leren reanimeren en een AED bedienen, hoe fijnmaziger het netwerk van hulpverleners wordt en hoe sneller er bij een alarmering kan worden begonnen met reanimeren. Eenieder die 18 jaar of ouder is en een reanimatiecertificaat heeft, kan zich aanmelden bij HartslagNu als burgerhulpverlener. Er zijn in de gemeente Ooststellingwerf nog onvoldoende burgerhulpverleners. Momenteel zijn er honderd AED’s en wordt uitgegaan van tien burgerhulpverleners per AED voor een goede dekking. Dat betekent dat er in de gemeente Ooststellingwerf duizend burgerhulpverleners opgeleid moeten zijn op dit moment, maar dat zijn er momenteel 593. Stichting Hartveilig Ooststellingwerf roept dan ook een ieder, die een reanimatiecertificaat heeft op, om burgerhulpverlener te worden. Aanmelden kan via de site van HartslagNU.

Ook het netwerk van AED’s lijkt nog niet voldoende. Er zullen er nog circa vijftien bij moeten om een goed fijnmazig netwerk te krijgen. Stichting Hartveilig Ooststellingwerf gaat in nauwe samenwerking met de Plaatselijke Belangen en andere belanghebbenden verder werken om dit wel te bereiken. Ook zal de stichting aan fondsenwerving gaan doen om de financiële middelen te verkrijgen om de resterende AED’s aan te kunnen schaffen en om mogelijke burgerhulpverleners tegemoet te komen in de kosten van een opleiding.

Foto: Barbara Lengkeek, namens de stichting hartveilig Ooststellingwerf, Jetty Lise, bewoonster van Slotemaker de Bruineweg 47 en Anita Douwsma, namens plaatselijk belang Haulerwijk.