Geen vrijliggend fietspad langs onveilige Leidijk in Waskemeer

Het fietspad langs de Leidijk eindigt nu bij het plaatsnaambord. Google Maps

Er komt geen vrijliggend fietspad langs de Leidijk in Waskemeer om de verkeersonveilige situatie in het dorp aan te pakken. De gemeente zoekt naar andere oplossingen om de veiligheid te verbeteren.

Voor fietsers is de huidige situatie gevaarlijk door het samenvoegen van het fietspad en de weg direct na het bebouwde kombord. De plek wordt ook veel gebruikt door doorgaand verkeer naar Haulerwijk.

Bomenkap

De gemeente onderzocht eerst het doortrekken van het vrijliggende fietspad langs de Leidijk buiten de bebouwde kom tot en met de Oude Wijk in Waskemeer. Door de beperkte ruimte en de aanwezigheid van bomen heeft deze maatregel volgens de gemeente een grote impact op de omgeving. Daarnaast is het vrijliggende fietspad lastig te realiseren. Bomen moeten worden gekapt om plaats te maken voor een gecombineerd fiets- en voetpad.

Dit is besproken met aanwonenden en Plaatselijk Belang Waskemeer. Uit deze gesprekken is gebleken dat de aanleg van een vrijliggend fietspad niet kan rekenen op steun van omwonenden en PB. De gemeente stopt dan ook met het verder uitwerken van een vrijliggend fietspad langs de Leidijk.

Compagnonsweg

Het budget (220.000 euro) om de verkeersveiligheid voor fietsers in te verbeteren, wordt op een andere manier besteed. Tijdens overleggen met de aanwonenden van de Leidijk en Plaatselijk Belang zijn er andere mogelijkheden besproken om een veilige fietsverbinding te maken, zoals een meer integraal plan voor het dorp. Dit gebeurt in overleg met Plaatselijk Belang. Daarnaast wordt gekeken naar aanvullende maatregelen op de Compagnonsweg, als aanvulling op de maatregelen die daar al zijn genomen.

Nieuws

menu