FNV Lokaal Stellingwerven huldigt jubilarissen

De zaal in 't Witte Huis zat vol. Eigen foto

De zaal in 't Witte Huis zat vol. Eigen foto

FNV Lokaal Stellingwerven heeft afgelopen vrijdag tientallen jubilarissen gehuldigd in ‘t Witte Huis in Donkerbroek.

Er waren jubilarissen met een lidmaatschap van 25 jaar bij aanwezig, maar ook van 40, 50, 60 en zelfs iemand die 70 jaar lid was van de FNV. Ze werden allemaal gehuldigd door Marjan Dijkema van het hoofdbestuur van het FNV. Allen gingen ze voldaan en met een bloemetje huiswaarts.

Omdat in Weststellingwerf geen werkgroep meer bestaat, is ervoor gekozen om de huldiging gezamenlijk te houden. Er wordt naar gestreefd om volgend jaar weer een huldiging op twee plaatsen te houden, in de beide gemeenten. Bij de huldiging waren ongeveer 85 personen aanwezig.

25 jaar lid zijn: F. Bouma, Noordwolde. Ron Donker, Oosterwolde. C. V. Herder, Noordwolde. R. R. de Jong, Oosterwolde. F. J. Jongedijk, Oosterwolde. D. K. Kleiker, Oosterwolde. D. J. van der Meer, Wolvega. A. M. van Meer-Veenstra, Wolvega. S. I. Raabe, Appelscha. G. Sietzema, Haulerwijk. L. Spoelstra, Oosterwolde. Marcel de Vos, Oosterwolde. T. Hoonstra, Oosterwolde en T. Westenbroek, Oldeholtpade.

40 jaar lid zijn: W. Bijlsma, Oosterwolde. P. Haisma, Haulerwijk. J. H. Jansen, Wolvega. J. G. Liest, Oosterwolde. A. Nyboer, Oosterwolde. H. P. Rozema, Zandhuizen. Ria Ruiter, Oldeberkoop en W. Melles, Waskemeer.

50 jaar lid zijn: G. de Boer, Wolvega. Sijtze Douma, Noordwolde. W. Duin, Donkerbroek. W. van Dijk, Oldeberkoop. F. G. Gorter, Oosterwolde. N. H. Hettinga, Wolvega. J. van der Meulen, Donkerbroek. H. Nieborg, Oosterwolde. B. Slot, Boijl. L. Stavorinus, Wolvega. B. Weiland, Oosterwolde en H. Wemmenhove, Wolvega.

60 jaar lid zijn: A. Drenth, Donkerbroek. J. T. Hof, Haule. C. R. van der Hoogen, Wolvega. H. A. Kuperus, Oosterwolde. B. H. Meijer, Wolvega. L. Mink, Oosterwolde. G. E. J. Sloot, Steggerda en J. Vogelsang, Wolvega.

70 jaar lid is: J. Mulder, Noordwolde.