Extra woning aan Zuideinde in Fochteloo mag

Foto: Google Streetview

Er mag één extra huis worden gebouwd aan de Zuideinde in Fochteloo. Het college van Ooststellingwerf werkt daar aan mee.

De eigenaar van Zuideinde 6 wil zijn perceel splitsen in twee percelen. Op het weiland naast de woning kan dan één extra levensloopbestendige woning worden gebouwd. Daarvoor heeft de indiener van het verzoek nu twee jaar de tijd.

De huidige regels in de beheersverordening staat de bouw daar niet toe. Het college is bereid mee te werken aan het wijzigen van de bestemming vanwege de grote druk op de huizenmarkt in Ooststellingwerf. Het gaat om ‘binnen stedelijk’ bouwen, waarvoor Gedeputeerde Staten de gemeenten veel vrijheid wil geven.

Provinciale Staten hebben echter nog geen besluit genomen over die Omgevingsverordening. Het college van Ooststellingwerf neemt dus wel een risico door vooruitlopend daarop nu al in te stemmen met het verzoek uit Fochteloo.

Nieuws

menu