Dorpsbossen Appelscha worden heropend: 90 geïnteresseerden wonen evenement bij, waarna boswachters excursie geven

Twee jaar geleden begon het met een vraag van een buurtbewoner. Is het een idee om het Kerkebos en het Bergjebos in Appelscha te renoveren, aan te pakken met wat vrijwilligers? De schouders eronder. Veel buurtbewoners dachten daar precies hetzelfde over. De dorpsbossen lagen vol met afval, de paden waren veelal dichtgegroeid. Een ergernis. Ze kwamen in actie. Er werd contact gelegd met de eigenaar, Staatsbosbeheer en kregen groen licht. Veel zaterdagochtenden en snoeiafval verder was het zaterdag zover. De dorpsbossen werden heropend.

Een informatiebord wordt onthuld door Tjalling Jongsma en Veerle Nota, de oudste en de jongste aanwonenden van de bossen. Foto: Harry Lasker

Een informatiebord wordt onthuld door Tjalling Jongsma en Veerle Nota, de oudste en de jongste aanwonenden van de bossen. Foto: Harry Lasker

Aan het woord is diezelfde buurtbewoner, Wytske Hoogeveen. Ze spreekt alle aanwezigen – zo’n negentig personen – toe bij de vijver in het Bergjebos. Ze vertelt over de werkzaamheden, het snoeien langs de paden, het bergje opknappen. Er werd door de groep zelfs een nieuw pad aangelegd in het bos. ,,En er komt in de toekomst nog een bankje. Er ligt vlak naast de vijver nog een betonnen plateau, waarop het bankje bevestigd zal worden.”