College wijst bezwaren tegen camperplaats af

Stikstof vormt geen beletsel voor de gemeente Ooststellingwerf om mee te werken aan de plannen van camperplaats Brugzicht in Appelscha. En dat geldt ook voor diverse andere bezwaren. Dat blijkt uit de reactie op een zienswijze van een omwonende, die veel bezwaren opvoert tegen de plannen.

Joost d'Hont en Alice Start op hun camperplaats.

Joost d'Hont en Alice Start op hun camperplaats. Foto: Rens Hooyenga

Aan de Bruggelaan 62 staat een voormalige melkrundveehouderij en kampeerboerderij. Op dit moment heeft het plangebied nog een woonbestemming en - voor een klein deel - een agrarische bestemming. In de voormalige bedrijfsbebouwing vindt opslag van kampeerartikelen en caravans plaats. Daarnaast is het de bedoeling om in de bedrijfsbebouwing een kampeerwinkel en een werkplaats voor onderhoud en reparatie van caravans en campers te vestigen. Er is een omgevingsvergunning verleend voor de stalling van caravans op het erf.