Wie wil in Nijeberkoop meedoen met gezamenlijk energie opwekken?

Nijeberkoop ‘Wat kunnen wij als dorp gezamenlijk doen als het gaat om de energietransitie?’

Dat vragen enkele inwoners van Nijeberkoop zich af. Onder de noemer initiatiefgroep Energiebewust Nijeberkoop willen Sibylle Denneman, Klaas Betten en Janou Sipsma donderdag 14 maart tijdens een bijeenkomst in de Dorpskantie met andere Nijeberkopers daarover te praten.

Kennis en krachten delen

‘We moeten anders omgaan met energie, dat is duidelijk. En het liefst doen we dat met elkaar. Dat is goedkoper en dan kunnen we onze kennis en krachten delen. Maar wat, waar en hoe? Die vragen stelt de initiatiefgroep donderdagavond centraal.

Trui aan

‘De meest snelle en goedkope manier van verminderen van de CO2-uitstoot is minder energie verbruiken. Bijvoorbeeld door een warme trui aan te trekken en de verwarming een graadje lager te zetten. Want met één graad lager is liefst 6% CO2 en 6% energie te besparen. En als we dit allemaal samen doen kunnen we op één dag het jaarverbruik van drie Waddeneilanden besparen’, is één van de tips die de initiatiefgroep aandraagt, maar ze willen meer.

Warmtescan?

‘We zouden ook een warmtescan kunnen uitvoeren van onze huizen. Die geeft aan waar warmte uit de woning verloren gaat en waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. Dat is aangenamer, maar ook gezonder: gebrekkige isolatie (koudebruggen) kan zorgen voor vochtvorming en schimmel in muren en houtrot in vloeren en daken. Of een check op welke apparaten veel energie verbruiken’, vervolgt de groep haar ideeënstroom.

Wie wil meedoen?

‘En we zouden als dorp ook gezamenlijk energie kunnen opwekken. We hebben grote daken van boerderijen. En weilanden waar het altijd wel waait.’ De vraag is nu: ‘Wie wil meedoen?’

In de Dorpskantine komen donderdagavond twee inleiders iets vertellen over wat er al om Nijeberkoop heen al gebeurt met betrekking tot gezamenlijk energie opwekken. Dorpelingen die mee willen denken kunnen via een mailtje naar janousipsma@hotmail.com laten weten of ze die avond aanwezig zijn.

Intekenen tijdens stemmen

Tijdens de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart ligt er in het stemlokaal (=Dorpskantine) een lijst waarop belangstellenden zich aan kunnen melden om mee te doen aan de gezamenlijke energieopwekking.

Op de kaart van Nijeberkoop kunnen zij meteen aangeven waar zijn denken dat er ‘iets’ kan komen om gezamenlijk als inwoners van Nijeberkoop energie te kunnen opwekken.