Raad steunt plan groot zonnepark bij Oosterwolde

Oosterwolde – De realisatie van een groot park met zonnepanelen ten zuidoosten van Oosterwolde, aangrenzend aan het Ecomunitypark, krijgt steun vanuit de gemeenteraad, zo bleek tijdens de commissievergadering dinsdagavond.

De raad zal dan ook later deze maand een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven. Maar er was opnieuw veel kritiek op de gang van zaken.

Respectloos

In de kritiek liep Anne-Jan-Zwart, directeur van het Ecomunitypark, al eerder voorop. Dat leidde halfweg vorig jaar nog tot aanpassing van de plannen. Dinsdagavond kwam een zwaar bezorgde Zwart helemaal op stoom. Ontwikkelaar Groenleven moest het ontgelden. Zwart benadrukte dat zijn park de duurzaamheidsagenda van de gemeente vol steunt, ‘daarover geen twijfel’. Maar toen en zo’n ‘ongehoord groot’ zonnepanelenveld van 51 hectare vlakbij zijn park stond geprojecteerd was het flink slikken. Ooststellingwerf haar kracht was toch de unieke centrale ligging en het mooie landschap? Zwart vond dat GroenLeven nog steeds respectloos omgaat met het unieke concept van zijn Ecomunitypark.

Discussie over inpassing landschap

Zwart noemde het ‘bruuskerend’ dat vragen door GroenLeven niet worden beantwoord. Het veld met zonnepanelen mag volgens Zwart zijn unieke concept niet bedreigen of beperken. Hij eist alsnog een betere landschappelijke inpassing: ‘het lijkt nergens op’. Op 3 december is er overleg geweest tussen ‘t Ecomunitypark, GroenLeven en de gemeente over die inpassing. Naar aanleiding van dat overleg heeft de advocaat van het Ecomunitypark een brief naar GroenLeven gestuurd. Hij wil dat het zonnepark optimaal aan het zicht wordt onttrokken vanaf de zijde van het Ecomunitypark, alsook vanaf de N381. Maar de provincie wil volgens wethouder Fimke Hijlkema juist vanaf die weg een bepaalde openheid hebben en daarom zit dat ook in het plan. De inpassing blijft nog onderwerp van gesprek tussen gemeente en GroenLeven.

Volgens de raadsfractie van D66 is GroenLeven een bijzondere reputatie in de gemeente aan het opbouwen, want het bedrijf overtrad bij de plaatsing van bijna 6000 drijvende zonnepanelen bij Oosterwolde de Natuurbeschermingswet. En ook de slechte verstandhouding met het Ecomunitpark zou Groenleven zich volgens Ignas Minnema moeten aantrekken. Marcel Moes van Stellingwerf PLUS: ‘Als ze buren al niet te vriend kunnen houden, willen we daar dan wel mee in zee?’

Communicatie

De communicatie was wederom, zoals bij eerdere projecten, een terugkerend onderwerp in het debat. Ook nu zijn er volgens de raad weer steken laten vallen. Zo zei het CDA dat boeren en de omgeving net echt betrokken zijn. Maar kun je een ondernemer tot communicatie dwingen? Daarover wordt nu door de wethouder met het oog op de toekomst nagedacht. In ieder geval zal dat overleg nodig zijn als er over grond van boeren over het park een fietspad komt. Maar volgens de wethouder is dat pad nog in discussie, dus was dat nu even te vroeg.

Hijlkema meldde verder dat GroenLeven de wettelijke verplichting heeft binnen de parkperiode van 30 jaar de panelen af te voeren. De VVD had geen zwaarwegende redenen om tegen plan te zijn. Harm Tel: ‘Er is geluisterd naar advies provincie, het valt niet altijd mee om het iedereen naar de zin te maken. Waar is een betere plek dan tegen een industrieterrein aan dat de opgewekte energie ook kan gebruiken?’