Natte voeten in kaart gebracht

Ravenswoud – De werkgroep Natte voeten is bezig in kaart te brengen wie in Ravenswoud welke klachten heeft ten opzichte van het wateroverlast in het dorp.

Na een periode van extreme droogte, begint het water zich weer te verzamelen in de wijken. Een oorzaak is nog onbekend, maar om de problemen in kaart te brengen, kan er gerichter onderzoek gedaan worden.

Kosten

De gemeente voerde de afgelopen tijd gesprekken met onder meer Wetterskip Fryslân. De gemeente neemt de klachten van de inwoners serieus en wil dat er degelijk onderzoek verricht wordt. Er zijn aardig wat kosten gemoeid met een dergelijk onderzoek. De gemeente is overeengekomen dat het Wetterskip en de gemeente Ooststellingwerf deze kosten zullen dragen.

Ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij) heeft veel gebiedskennis en voert het onderzoek uit. Afgelopen december vonden de eerste overleggen plaats tussen ingenieursbureau Sweco, Wetterskip Fryslân en de gemeente over het grondwateronderzoek. Sweco zag het belang van de specifieke klachten per huishouden, vandaar de inventarisatie.

Sweco voert vervolgens één op één gesprekken. Het bureau bezoekt tijdens het onderzoek diverse adressen om de specifieke klachten te onderzoeken. Hiervoor vragen zij uiteraard eerst toestemming vragen. Wie zich alvast wil melden over wateroverlast in Ravenswoud, keert zich tot de werkgroep Natte Voeten.