OoststellingwerfsBelang bezorgd over sluiting gevangenissen

Oosterwolde - De fractie van OoststellingwerfsBelang maakt zich zorgen over de voorgenomen sluiting van de gevangenissen in Veenhuizen, vanwege het verlies aan werkgelegenheid in de regio die dat met zich mee zou brengen.

OoststellingwerfsBelang wil daarom dat de gemeente op zeer korte termijn in contact te treden met de gemeente Noordenveld, de provincie Drenthe en eventueel het ministerie van Veiligheid en Justitie om gesprekken te starten om de voorgenomen sluiting van de gevangenissen in Veenhuizen te voorkomen. En alternatief is volgens de fractie dat het verlies aan werkgelegenheid in de regio te compenseren. De minister van Veiligheid en Justitie wil 11 van de 29 gevangenissen in Nederland sluiten. Een sluiting van de drie gevangenissen in Veenhuizen heeft gevolgen voor ongeveer 500 arbeidsplaatsen. 'Naast de directe banen zijn er ook indirect banen in het geding bij bijvoorbeeld ondersteunende diensten, toeleveranciers van middelen of goederen en diverse andere bedrijven. In totaal wordt ingeschat dat daar zo’n 2 tot 300 arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn. OoststellingwerfsBelang gaat er van uit dat er voor het gehele noorden, direct en indirect zo’n 1800 arbeidsplaatsen op de tocht staan', aldus Henk Dongstra namens de fractie. 'Daarnaast stelt OoststellingwerfsBelang vast dat ongeveer 25 % van de mogelijk verloren gaande banen, inwoners van de gemeente Ooststellingwerf zijn.' Voor OoststellingwerfsBelang reden om het college te verzoeken actief met de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe acties te ondernemen om te voorkomen dat de voorgenomen sluiting wordt gerealiseerd, dan wel dat er een andere bestemming wordt gevonden voor de bestaande cellencapaciteit.