Onderhoud Eerste Kruiswijk aanstaande

Ravenswoud - De plantengroei in de Eerste Kruiswijk (langs de Compagnonsweg) is – na een eerdere melding bij de gemeente in april 2018 – opnieuw gemeld via verbeterdebuurt.nl. Aan de hand daarvan is door de gemeente contact opgenomen met Wetterskip Fryslân.

In antwoord daarop gaf het Wetterskip aan dat de desbetreffende vaart niet jaarlijks wordt meegenomen in het reguliere onderhoud omdat dit voor de aan- en afvoer tot op heden geen problemen geeft.

Vastgesteld is wel dat de begroeiing toeneemt. Daarom staat deze watergang nu op de lijst voor het reguliere najaar onderhoud aankomend najaar. Als er eerder problemen ontstaan met de doorstroming, dan kan alsnog worden besloten om het onderhoud eerder uit te voeren.