Dorpen krijgen hulp van opbouwwerker

Oosterwolde - De gemeente start een pilot met een opbouwwerker. De opbouwwerker gaat samen met het dorp kijken wat het dorp zelf kan, wat ze van maatschappelijke organisaties nodig heeft en wat eventueel van de gemeente.

Het kan gaan om initiatieven van inwoners die bijvoorbeeld samen een dagvoorziening voor ouderen in hun dorp willen organiseren, een burenhulpcentrale willen starten, parkeeroverlast willen bestrijden of samenwerking tussen verenigingen willen stimuleren.

Inwoners stimuleren

De opbouwwerker neemt het vraagstuk niet over, maar stimuleert inwoners in het vinden van oplossingen. Daarnaast is er ´zakgeld´ voor activiteiten en projecten beschikbaar die een duwtje in de rug nodig hebben. De aanpak hiervan wordt in overleg met de plaatselijke belangen vormgegeven.

Dorpen en wijken

Deze opbouwwerker gaat voor 20 uur per week aan de slag. De opbouwwerker gaat aan de slag in dorpen en wijken waar al een dorpsgesprek geweest is en waar in aansluiting op het dorpsgesprek behoefte is om met hulp van een opbouwwerker dingen verder te brengen. In principe kunnen alle dorpen er gebruik van maken. Verhagen: ‘We verwachten dat er op dit moment in 2 á 3 dorpen en 1 buurt op korte termijn behoefte bestaat.’