Voetbalfusie in Oosterwolde komt op gang

Oosterwolde - Het onderzoek naar een eventuele fusie tussen DIO en De Griffioen is in volle gang. Er is een stuurgroep met leden van beide clubs geformeerd.

Deze groep komt elke 14 dagen bijeen. Namens de KNVB neemt Ronald de Vries zitting in de stuurgroep. Hij begeleidde ook de fusie tussen Haulerwijk en Haulerwijkse Boys. Tijdens het 1e overleg zijn er afspraken gemaakt over diverse onderwerpen en is er besloten een werkgroep te vormen, die onderzoek doet op het gebied van de accommodatie en wedstrijdzaken.

Er moeten een aantal knelpunten worden opgelost, maar de stuurgroep zien dit niet als een belemmering om 1 club te gaan vormen.