Appelscha 3.0 vraagt 3 ton aan gemeente

Appelscha - Coöperatie Appelscha Regio 3.0 heeft een aanvraag bij de gemeente ingediend om 300.000 euro uit de gelden Masterplan Regio Appelscha te bestemmen voor verdere groei en innovatie van de sector recreatie en toerisme.

De subsidieaanvraag geld voor de periode 2019 en 2020. De coöperatie is formeel opgericht op 8 juni 2018. Het businessplan schetst twee doelen. Allereerst het bewerkstellingen van samenwerking tussen haar leden, waardoor er gezamenlijk meer producten kunnen worden ontwikkeld, er voor gasten meer samenhang ontstaat in het aanbod, ondernemers elkaar verder kunnen helpen en dat er synergie ontstaat door samenwerking met diverse partijen in de regio. Het tweede doel omvat het stimuleren van recreatie en toerisme in de regio Appelscha, waardoor het aantal bezoekers toeneemt, de bestedingen per bezoeker toenemen en de werkgelegenheid in de regio toeneemt.

De coöperatie heeft inmiddels 14 leden, waarvan 13 ondernemers en de VRTBO als collectief lid. Een lidmaatschap van de coöperatie staat open voor recreatieondernemers of ondernemers die direct of indirect belang hebben bij een gezonde toeristische sector in de gemeente en verenigingen en stichtingen die een recreatief toeristische doelstelling hebben.

In de tweede helft van 2020 vindt een uitgebreidere evaluatie plaats. Voor de uitvoering van Masterplan Appelscha is door de raad 700.000 euro beschikbaar gesteld voor de periode 2017-2019. Hiervan is inmiddels ongeveer 370.000 euro uitgegeven of gereserveerd voor projecten. Het resterende bedrag is toereikend voor de beoogde subsidie van 300.000 euro. 

Diverse werkgroepen binnnen de coöperatie gaan over onder meer de Bosbergtoren, de Boerestreek, de Turfroute, inspiratie en kwaliteit en gebiedsmarketing. De coöperatie heeft onlangs Appelscha.nl aangekocht. Het bedrag wat daarvoor betaald is, is onbekend. Ook neemt Appelscha 3.0 Bosberg.nl onder handen.

Een toekomstig verhalencentrum op de Boerestreek wordt het startpunt voor verschillende natuur-, cultuur- en andere dagtripjes. Tot de realisatie daarvan is de Bosbergtoren het startpunt. De appel wordt de rode lijn door alle campagnes, zowel on- als offline. De appel staat voor fris en gezond en past bij de positionering van de regio.