Nieuw plan staat nieuwe maatschappijen toe op Lelystad Airport

Lelystad – Maatschappijen die vanaf Lelystad Airport willen vliegen en daarvoor hun huidige plek op Schiphol opgeven, krijgen voorrang bij de verdeling van de vliegbewegingen van en naar Lelystad Airport. Maar ook maatschappijen die nu nog niet vanaf Schiphol vliegen, kunnen op Lelystad Airport terecht.

Met een voorstel van die strekking hoopt minister Cora van Nieuwenhuizen de Europese Commissie achter de verkeersverdelingsregeling voor Lelystad Airport te krijgen. De Europese Commissie had bezwaar tegen een regeling waarbij alleen vliegtuigmaatschappijen die hun huidige plek op Schiphol willen opgeven vanaf Lelystad Airport mogen vliegen. Dat is strijdig met de vrije marktwerking.

Hubfunctie

Tegelijk is Lelystad Airport niet bedoeld voor autonome groei van het luchtverkeer. De bedoeling is juist dat Schiphol ontlast wordt, zodat die meer ruimte krijgt voor (inter)continentale vluchten. Dat versterkt de netwerkfunctie die Schiphol heeft als overstapluchthaven (hubfunctie).

Voorstel

In het nieuwe voorstel waar Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer donderdag over heeft geïnformeerd, zal bij de eerste fase van de ontwikkeling van Lelystad Airport de zogenaamde slotcoördinator (degene die gaat over de verdeling van de vluchten, als het ware de startplekken) erop toezien dat maatschappijen die nu nog op Schiphol vliegen, prioriteit krijgen om te vliegen vanaf Lelystad Airport. Dat geldt voor de fase van maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar, zoals die geldt tot eind 2023.

De uitwerking van die verkeersverdelingsregeling zal vervolgens worden geëvalueerd, samen met de Europese Commissie, waarna de tweede fase in werking kan treden, waar Lelystad Airport toegroeit naar maximaal 25.000 vliegbewegingen per jaar. Voor Schiphol wordt er bij de vrijkomende plaatsen een lijst gemaakt van bestemmingen waarheen mag worden gevolgen om die plaatsen op te vullen, waarbij het moet gaan om transfervluchten, waarbij minimaal 10 procent van de passagiers de vlucht gebruikt om over te stappen op een andere vlucht.

Nieuwe regels

Ondertussen wordt er in Europa gewerkt aan nieuwe regelgeving om het vliegverkeer te verdelen over luchthavens. Nederland zal daarbij haar invloed uitoefenen om te pleiten voor Europese regelgeving die landen zelf ook meer armslag geeft om nationaal de zaken te regelen.

Werven

Schiphol, eigenaar van Lelystad Airport, zal zich bij het werven van vliegtuigmaatschappijen die vanaf Lelystad willen gaan vliegen, richten op maatschappijen die directe vluchten aanbieden naar vakantiebestemmingen. Het moet die vliegtuigmaatschappijen daarbij zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt vanaf Lelystad te gaan vliegen.

Omstreden

De regeling zoals Van Nieuwenhuizen die voorlegt aan de Tweede Kamer, is niet onomstreden. Bij het debat in december hebben veel politieke partijen, waaronder de regeringsfracties van ChristenUnie en D66, zich uitgesproken tegen autonomie groei van het vliegverkeer op Lelystad Airport. Het vliegveld zou alleen mogen worden gebruikt door maatschappijen die nu gebruik maken van Schiphol.