Brug Hooghout in Ravenswoud is niet veilig

Ravenswoud - De brug Hooghout in Ravenswoud is tot nader order gesloten. Na onderzoek blijkt de brug niet veilig.

De gemeente liet onderzoek doen naar de veiligheid van de brug. Daaruit bleek dat de brug niet veilig genoeg is om gebruik van te maken. Er is een hek om de brug geplaatst.

De gemeente, Natuurmonumenten en Plaatselijk Belang Ravenswoud zijn in overleg over wat er nu met de brug moet gebeuren. Het is volgens de gemeente de intentie om de brug op te knappen. Hoe lang de brug gesloten blijft, is nog onbekend.

Eigenaar onbekend

Het is nog steeds onduidelijk wie de eigenaar van de brug is. De brug is jaren geleden aan Ravenswoud geschonken door de Friese Poort in Drachten. Plaatselijk Belang is geen eigenaar, simpelweg omdat het geen eigenaar kan zijn van onroerend goed. Het bruggetje is enerzijds gebouwd op grond van de gemeente en anderzijds op de grond van Natuurmonumenten, de eigenaar van de Compagnonsbossen.

Een groep vrijwilligers uit Ravenswoud nam vorig jaar het bruggetje flink onder handen. Het bruggetje ligt tussen het sportveld en de Compagnonsbossen en was rottende.