Woningbouwplannen krijgen geen zegen van gemeente

Appelscha/Fochteloo - Door woningbouwplannen in Appelscha en Fochteloo wordt door de gemeente een streep gezet. Het gaat om een plan voor de realisatie van 3 woningen op de hoek van de Wester Es en De Maden in Appelscha en om de komst van 2 huizen aan het Zuideinde in Fochteloo.

In ruil voor het bouwen van 3 woningen op de hoek van de Wester Es en De Maden zou een een agrarisch bedrijf aan De Maden volledig worden gesaneerd. Bebouwing van ruim 2500 m² zou dan verdwijnen. Het plan voor de Wester Es is enigszins vergelijkbaar met een eerder bouwverzoek uit 2015. Toen stemden de gemeente niet in met de bouw van 4 woningen.

Seksinrichting in Elsloo

Het toevoegen van drie woningen is in strijd met het bestemmingsplan. Het bouwplan is volgens de gemeente en de provincie geen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Volgens de initiatiefnemer is bij de aankoop van de voormalige seksinrichting Love Inn aan de Hoofdweg in Elsloo de toezegging gedaan dat – wanneer deze aangekocht zou worden en de bestemming ‘seksinrichting’ eraf zou gaan – er één extra bouwmogelijkheid voor een woning door de gemeente mogelijk gemaakt zou worden. Direct tegenover het agrarische bedrijf aan De Maden is op zeer korte afstand een ander agrarisch bedrijf gevestigd. Het toevoegen van een woning mag volgens de gemeente geen negatieve gevolgen hebben voor omliggende agrarische bedrijven.

Twee woningen in Fochteloo

De gemeente verleent ook geen medewerking aan de bouw van 2 vrijstaande woningen op het perceel tussen nummers Zuideinde 9 en 11 in Fochteloo. De locatie is een weiland van 1766 m2. De gemeente ziet onvoldoende onderbouwing waarom de woningen niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd.