‘Trek villa-plan voor Blughut-terrein in’

Oldeberkoop - De Projectgroep ‘Wonen op de Bult’ van de Stichting de Grijpvogel vraagt de gemeente nogmaals niet akkoord te gaan met het ontwerp bestemmingsplan voor het voormalige Blughut-terrein in Oldeberkoop. Het plan maakt de bouw van 2 villa’s en een appartementencomplex mogelijk.

De projectgroep vraagt de gemeente het huidige woningbouwplan in te trekken en zo aan te passen dat het mogelijk wordt minimaal 18 huurappartementen te bouwen voor voornamelijk senioren. Volgens ‘Wonen op de Bult’ is het ‘villa-plan’ in strijd met het gemeentelijke Woonplan, zo schrijft de groep in een brief aan de gemeente. ‘Het plan ‘Wonen op de Bult’ van de Stichting de Grijpvogel is opgesteld in lijn met het Woonplan en de oorspronkelijke woonvisie van Plaatselijk Belang Oldeberkoop’, schrijft de groep.

Koers gewijzigd

In de brief staat dat sinds meer dan 10 jaar het toenmalige bestuur van Plaatselijk Belang Oldeberkoop er bij de gemeente op aangedrong aandacht te geven aan de bouw van huurwoningen voor met name senioren. ‘Zonder de gemeenteraad hier formeel in te betrekken, heeft oud-wethouder Sierd de Boer na overleg in 2011 met een locale projectontwikkelaar (Zethoven Bouwplangroep) en een locale bouwondernemer deze koers gewijzigd en is hij gaan streven naar de bouw van villa’s voor het hogere segment’, schrijft de projectgroep.

Bomenkap

Voor de realisatie van villa’s op het terrein wordt meer dan 100 vierkante meter aan bomen gekapt. Dit niet hoeft te worden gecompenseerd, omdat het binnen de bebouwde kom wordt gekapt.

Gemeente behandelt plan

Door de realisatie van de MFA Mejander in 2013 verloor het Blughut-terrein haar functie. Het voormalige gebouw is inmiddels gesloopt, waarna er ruimte is ontstaan voor nieuwbouw. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn 5 zienswijzen ingediend. De zienswijzen bieden geen aanleiding tot aanpassing van het plan. De raad behandeld de vaststelling van het plan op 26 februari.