'Klimaatakkoord is als stoomwals over de samenleving gekomen'

Oosterwolde – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd maandagmiddag goed bezocht. Burgemeester Harry Oosterman maakte van de gelegenheid gebruik om kritiek te uiten op het klimaatakkoord van de regering.

In de hal van het gemeentehuis werden veel handen geschud. Het duo Adrienne en Martijn Lelieveld uit Makkinga zorgde voor de muzikale inbreng.

Stilstaan bij tragisch ongeluk

Burgemeester Harry Oosterman stond in zijn nieuwjaarstoespraak eerst stil bij het recente tragische verkeersongeluk in Oosterwolde waarbij doden vielen. Hij was ter plaatse om de aanwezige hulpverleners een hart onder de riem te steken. Zij zijn volgens Oosterman goed opgeleid en doen belangrijk werk voor de samenleving, maar dit soort ongelukken zijn ook voor hun niet gemakkelijk om te verwerken.

Van het gas af

De toespraak van Oosterman ging vooral over de plannen van de regering dat we van het gas afmoeten en dat de uitstoot van CO2 sterk moet verminderen. ‘Politiek en in de samenleving is de race nog lang niet gelopen en de vraag voor velen is: wie gaat de rekening betalen? ‘

‘Kan ik straks een elektrische auto betalen? Wanneer moet ik investeren in duurzame maatregelen in mijn huis en in welke technologie moet ik investeren? En ook: waarom moet dit zonnepanelenpark en de windmolens vlak bij mijn woning staan?’

Ingeslagen weg is onontkoombaar

Volgens de burgemeester zijn dat allemaal gerechtvaardigde vragen die passen bij het proces naar een meer duurzame wereld. ‘Laat ik voorop stellen dat ik denk dat de weg die nu ingeslagen wordt onontkoombaar is, alleen al omdat de fossiele grondstoffen op termijn op zijn.’

‘Het is niet voor niets dat wij als gemeente een voorstander zijn van bio-based bouwen, meer circulariteit en maatregelen nemen om de samenleving in de meest brede zin duurzamer te maken.’ Oosterman vertrouwt erop dat er de komende jaren voldoende technologieën zullen komen tegen lage kostprijzen die veel mogelijkheden gaan bieden om duurzamer te leven.

Discussie over kernenergie laait weer op

Hij kon zich ook voorstellen dat er opnieuw een discussie zal ontstaan over de wenselijkheid van kernenergie. ‘Ik doe daar geen richtinggevende uitspraak over, maar de behoefte aan energie is in de toekomst zo groot dat ik me afvraag of we er met alle huidige oplossingsrichtingen wel gaan komen.’

Hoe de wereld er over 50 jaar uitziet valt moeilijk te voorspellen. ‘Wat mij wel helder is dat in deze fase van de grootste verbouwingsoperatie van Nederland ooit, wij moeten letten op het draagvlak bij de bevolking.’

Klimaatakkoord is als wals over de samenleving gekomen

‘Dit klimaatakkoord is als een stoomwals over de samenleving gekomen en veel mensen zijn zich rot geschrokken over de vele te nemen maatregelen. Waar het nu om gaat is dat de uitvoering van het akkoord begint met haalbare en voor velen betaalbare doelen.’

Oosterman opperde om landelijk een goed subsidieprogramma op te stellen voor isolatie. Hij wil van het klimaatakkoord geen wet van Meden en Perzen maken. De gemeentes worden verantwoordelijkheid voor van het aardgas af halen van woningen.

Gemeente kan het niet alleen

‘Een opgave die wij niet alleen aan kunnen, maar samen met burgers, corporaties, bedrijfsleven aan moeten pakken. Laten we met z’n allen kijken hoe we in Ooststellingwerf tot slimme en niet al te dure oplossingen kunnen komen.’

Weststellingwerf is er ook

De receptie werd traditiegetrouw bezocht door burgemeester en wethouders van buurgemeente Weststellingwerf. Op initiatief van burgemeester André van de Nadort heeft Weststellingwerf dit jaar de nieuwjaarsreceptie geschrapt. In plaats daarvan wordt er in het voorjaar op het gemeentehuis een open huis voor de bevolking gehouden.