Minister gaat niet tornen aan afspraken over Lelystad Airport

Lelystad - Minister Cora van Nieuwenhuizen denkt dat het moeilijk wordt Lelystad Airport in 2020 te openen voor passagiersvliegtuigen. Ze weet ook nog niet of ze met een voorstel kan komen voor de verdeling van het vliegverkeer waar de Europese Commissie het mee eens is.

Het heikele punt is of Lelystad Airport straks alleen vliegtuigmaatschappijen zal accommoderen die nu van Schiphol gebruik maken, of dat er ook maatschappijen gebruik van kunnen maken die nu niet op Schiphol vliegen.

Overloopluchthaven

Lelystad Airport is namelijk bedoeld als overloopluchthaven voor Schiphol. Dat is de afspraak die gemaakt is en blijft staan. Om dat mogelijk te maken, moet er een verkeersverdelingsregeling (VVR) worden vastgesteld. Maar de laatste aanzet daartoe, waarmee de minister vliegtuigmaatschappijen wilde ‘verleiden’ van Lelystad gebruik te gaan maken, zal door Europa niet worden goedgekeurd. De minister heeft ‘m daarom ingetrokken en overlegt met Europa over een nieuwe.

‘In algemene zin zijn non-discriminatie en proportionaliteit van de VVR de kernpunten. In dat kader is het van belang dat de VVR de markttoegang voor nieuwe gegadigden niet volledig mag afsnijden. Er wordt aldus gezocht naar een balans tussen enerzijds de markttoegang van nieuwe gegadigden en anderzijds het oorspronkelijke doel van de VVR om Lelystad Airport te laten functioneren als overloopluchthaven van Schiphol,’ schreef de minister vorige week aan de Tweede Kamer.

Mogelijkheden

En dat zorgde voor ophef. Want de meeste partijen willen absoluut, voor nog geen één procent, dat er op Lelystad Airport vliegtuigmaatschappijen gaan landen die nu nog niet op Schiphol vliegen. Alleen de VVD is eventueel voorstander van een mix.

De minister heeft die wens van de Kamer gehoord en denkt dat er nog steeds mogelijkheden zijn om daar aan te voldoen. ‘Als ik daar helemaal geen mogelijkheden voor zag, zou ik u dat melden. Ik gooi de handdoek nog niet in de ring.’ Maar makkelijk zal het niet zijn, zo hield ze de Tweede Kamer voor.

Geen garanties

En of dat allemaal dan gaat lukken, zodat Lelystad Airport in 2020 open kan? Vooraf aan het Kamerdebat gaf de minister aan dat dat moeilijk zal worden. In het debat zei ze zich nog steeds in te spannen voor een zo spoedig mogelijke opening van Lelystad Airport. ‘Ik kan geen garanties geven. Maar ik blijf mijn uiterste best doen.’

Bewegen

De VVD, de partij van de minister, is dus de enige partij die eventueel zou kunnen leven met een mix van autonoom vliegverkeer op Lelystad Airport en een overloopverkeer van Schiphol. ‘Als het niet kan zoals we het precies willen, dan moet je kijken hoe het wel kan. Wij zijn voorstander van een spoedige opening. Anders is de economische schade enorm, niet zozeer in Flevoland, wel op Schiphol. We kunnen in het verleden als politici allerlei eisen hebben gesteld aan Lelystad Airport, maar als dat niet realistisch is, moet je niet bang zijn om te bewegen,’ zei Remco Dijkstra.

Niet autonoom

Coalitiepartners D66, CDA en ChristenUnie willen nog niet denken aan eventueel autonoom vliegverkeer op Lelystad Airport. ‘De tijd van ongebreidelde groei van Lelystad Airport is voorbij, wat minder vliegen mag best,’ vindt Eppo Bruins (ChristenUnie). ‘Het moet gaan om verplaatsing van vliegverkeer van Schiphol,’ zei Mustafa Amhaouch (CDA).

Sowieso tegen

Voor SP, GroenLinks en PVV  is autonome groei van het vliegverkeer op Lelystad Airport ook onbespreekbaar, maar dat geldt voor de hele uitbreiding van Lelystad Airport: zij waren, zijn en blijven tegen. Voor wat betreft de SP hoeft de minister zich ook niet in te spannen voor een nieuwe verkeersverdelingsregeling. ‘Wij hebben geen vertrouwen in de VVR. Dus waarom doet de minister nog moeite?’ zei Cem Laçin, die Lelystad Airport betitelde als ‘een waardeloze asfaltbaan’. ‘Alle seinen voor Lelystad Airport staan op rood. Trek de stekker eruit!’ was het advies van Suzanne Kröger (GroenLinks). De PVV vindt dat groei van vliegverkeer op Schiphol moet plaatsvinden en wil die luchthaven meer ruimte geven.

Voor de SGP en PvdA is autonome groei ook niet bespreekbaar, maar beide partijen herhaalden hun standpunt dat Lelystad Airport wat hen betreft pas open kan als de laagvliegroutes van de baan zijn.

Hoger vliegen vanaf 2024

Dat laatste zal niet voor 2023 het geval zijn, maar minister Van Nieuwenhuizen verwacht dat de herindeling van het luchtruim die daarvoor nodig is, wel voor 2024 klaar zal zijn. ‘Ook daar kan ik geen garanties geven, maar de vijf partijen die erbij betrokken zijn, zeggen dat dat gaat lukken.’ Daarnaast herhaalde zij de toezegging dat er in de eerste fase sprake zal zijn van niet meer dan 10.000 vliegbewegingen per jaar en dat dat maximum zal blijven gelden tot de laagvliegroutes van de baan zijn en er hoger gevlogen kan worden.