Minister zoekt oplossing, maar kamer is verdeeld

Lelystad - Minister Cora van Nieuwenhuizen is op zoek naar een oplossing voor de verkeersverdelingsregel voor Lelystad Airport. In een brief aan de Tweede Kamer laat zij weten dat dat niet eenvoudig zal zijn.

Op dit moment wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over Lelystad Airport. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Lelystad Airport alleen vakantievluchten zal opvangen die nu van Schiphol gebruikmaken. Daarmee moet op Schiphol ruimte worden gecreëerd voor ander vliegverkeer, zoals vrachtverkeer.

Bezwaar

De Europese Commissie maakt daar echter bezwaar tegen. Niet alleen vindt zij dat ook vliegtuigmaatschappijen die nu nog geen gebruikmaken van Schiphol op Lelystad moeten kunnen gaan vliegen, ze heeft er ook bezwaar tegen dat op deze manier alleen Schiphol als luchthaven profiteert van Lelystad.

Tweespalt

Van Nieuwenhuizen geeft daarom aan naar een balans te zoeken ‘tussen enerzijds de markttoegang van nieuwe gegadigden en het oorspronkelijke doel Lelystad Airport te laten functioneren als overloopluchthaven voor Schiphol. Het zal duidelijk zijn dat dit niet eenvoudig is’.

Dat zorgt bovendien voor tweespalt in de coalitie, omdat met name D66 en ChristenUnie tegen autonome groei van vliegverkeer op Lelystad Airport zijn.

Ontwerpbesluit

Toch heeft het kabinet besloten door te gaan met de procedure voor Lelystad Airport. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met het verder in procedure brengen van ‘het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad’. Daarmee worden eerdere fouten in de milieu effect rapportage hersteld.

In het ontwerpbesluit staan verder eerder gemaakte afspraken: Lelystad Airport mag groeien tot maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar, er wordt niet gevlogen tussen 23.00 en 6.00 uur (alleen bij calamiteiten mag er tot 24.00 uur worden gevlogen) en voor de eerste fase waarin gebruik moet worden gemaakt van laagvliegroutes over Gelderland en Overijssel geldt een limiet van 10.000 vliegbewegingen per jaar.

Vanaf 11 januari kunnen er zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit.