Proef in gezondheidscentrum helpt laaggeletterden

Oosterwolde - Samen met het Gezondheidscentrum in Oosterwolde (GCO) start de gemeente de pilot ‘de Vitale Regio’. Doel van de proef is dat alle bezoekers van het GCO, waaronder laaggeletterden, informatie krijgen die zij begrijpen en kunnen toepassen.

De pilot vindt plaats in het Gezondheidscentrum en is een samenwerking tussen verschillende partijen in het GCO, zoals de huisartsen, apotheek, het gebiedsteam en de jeugdgezondheidszorg.

‘In onze gemeente heeft 13 tot 16 % van de inwoners tussen 16 en 64 jaar moeite met lezen en schrijven’, zegt wethouder Esther Verhagen. ‘De wereld wordt voor laaggeletterden steeds lastiger te begrijpen, zeker nu de digitalisering doorzet. Als je zorg nodig hebt dan is het belangrijk dat je de informatie begrijpt en het kan toepassen. Dit kan het verschil maken in de zorg voor mensen die laaggeletterd zijn, waardoor de gezondheidsverschillen kunnen afnemen.’

Deelprojecten

Er zijn diverse deelprojecten. De ervaringen van laaggeletterden worden ook actief bij de ontwikkeling van de aanpak betrokken. Zo wordt gezamenlijk de schriftelijke communicatie getoetst met het Digitaalhuis en wordt een ervaringsdeskundige gastvrouw bij de entree in het GCO. Daarnaast wordt de bewegwijzering verbeterd. Er wordt collectieve scholing verzorgd voor medewerkers van het GCO en komt er een sociale kaart voor doorverwijzing.

Daarnaast is er een deelproject gericht op het onderling delen (met toestemming van de betreffende cliënt) dat iemand laaggeletterd is, met het doel dat communicatie daarop aangepast kan worden. De deelprojecten worden gemonitord en geëvalueerd.

Betrokken partijen

In het project Vitale Regio Oosterwolde werken De Friesland Zorgverzekeraar, De GGD Fryslân, de gemeente Ooststellingwerf, het Gebiedsteam Ooststellingwerf, apotheek De Drie Stellingen, huisartsenpraktijk GCO en Gevoel voor Zorg samen. Als in de loop der tijd andere partijen willen aanhaken, kan dat. De stuurgroep Vitale Regio stemde vorige maand in met het projectplan. De proef loopt tot 30 juni 2020.

In januari 2019 wordt met alle partners binnen GCO een startschot gegeven voor dit project.