Brussel zet streep door verdeelregeling vliegverkeer Lelystad Airport

Lelystad - Minister Cora van Nieuwenhuizen moet op zoek naar een nieuwe verdeelregeling voor het vliegverkeer op Lelystad Airport. De Europese Commissie heeft bezwaar tegen het huidige voorstel. De minister gaat desondanks nog steeds uit van de opening in 2020.

Het gaat om de verkeersverdelingsregeling. Omdat die niet zal worden goedgekeurd door Brussel, heeft Van Nieuwenhuizen het huidige voorstel ingetrokken en gaat zij in overleg met de Europese Commissie over een nieuwe.

Verleiden

In het eerste voorstel zouden vliegmaatschappijen gedwongen worden vakantievluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad Airport. Dat werd door de Europese Commissie afgewezen. In het nieuwe voorstel zouden maatschappijen 'verleid' worden, met aantrekkelijke tarieven en voorwaarden. Daarmee moet worden bewerkstelligd dat er door vakantievliegverkeer vanaf Lelystad te laten plaatsvinden er meer ruimte ontstaat op Schiphol voor ander vliegverkeer. Bovendien is Lelystad Airport niet bedoeld om de luchtvaart autonoom te laten groeien.

Maar ook hiertegen heeft de Europerse Commissie bezwaar. Zij heeft er moeite mee dat op deze manier vliegtuigmaatschappijen die nu nog niet actief zijn op Schiphol niet vanaf Lelystad mogen vlioegen. Ook zou alleen Schiphol voordeel hebben van deze regeling en andere luchthavens niet. 

Opening in 2020

Van Nieuwenhoven wil niet inhoudelijk reageren op de kritiek, maar gaat nu in overleg en streeft nog altijd naar een opening van Lelystad Airport in 2020.

Laagvliegroutes

Van Nieuwenhoven meldt verder aan de Tweede Kamer dat zij verwacht eind volgend jaar met definitieve routes te komen, die een einde maken aan de laagvliegroutes waarmee Lelystad Airport in het begin te maken zal hebben. Tegen die routes bestaan in Overijssel en Gelderland grote bezwaren. Om laagvliegroutes te vervangen door hogere vliegroutes, is een herindeling van het luchtruim nodig voor wat betreft burger- en militair vliegverkeer. Dat lukt echter niet voor 2024.

Een groot aantal fracties in de Tweede Kamer heeft laten weten pas akkoord te willen gaan met de opening van Lelystad Airport als gegarandeerd kan worden dat na 2024 die laagvliegroutes vervangen kunnen worden door hogere vliegroutes. Van Nieuwenhoven meldt te verwachten dat dat het geval zal zijn en dat dat een opening van Lelystad Airport in 2020 dus ook niet in de weg zal staan.