Ooststellingwerf krimp en vergrijst

Oosterwolde – Het aantal inwoners van Ooststellingwerf is tussen 2006 en 2017 met 755 afgenomen. Dat blijkt uit demografisch onderzoek van Eelco Neut uit Oldeberkoop op basis van gegevens van de gemeente. Ze bevestigen de angst bij raadsleden voor krimp.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral na 2010 het aantal geboortes in Ooststellingwerf is afgenomen. In de leeftijdsgroep van 0 tot 14 jaar was er tussen 2006 en 2017 sprake van een afname van 934 kinderen. Dat zijn zorgelijke cijfers voor sportclubs en scholen. In de categorie 15 tot 34 jaar daalde het aantal jonge inwoners met 354 inwoners en daarna in de groep tot 49 jaar met nog eens 1381 inwoners.

Bij vijftig jaar begint de groei, wat dus duidt op een sterke vergrijzing. Tussen 50 en 64 jaar kwamen er 386 mensen bij, tussen 65 en 74 jaar een plus van 1030 en tussen 75 en 84 jaar een groei van 299. Ooststellingwerf telde 199 meer 85-plussers. Neut voorspelt dat de groep 65-plussers in Ooststellingwerf tot 2040 met nog eens 34 % stijgt.

Van der Neut heeft ook een uitsplitsing gemaakt per dorp. Daarbij valt op dat in Oldeberkoop, Appelscha en Haulerwijk het aantal inwoners tot 14 jaar ongeveer is gehalveerd. In de dorpen Ravenswoud, Haule, Langedijke en Elsloo worden amper kinderen geboren.  

Weststellingwerf

Ook de buurgemeente Weststellingwerf vergrijst sterk. Het aantal inwoners van Weststellingwerf is tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2018 met 212 personen gegroeid, vooral dankzij de bouw van woningen in Wolvega. Wolvega groeide in die periode met 743 mensen. In de leeftijd tot veertien jaar is het aantal kinderen in de leeftijd tot14 jaar met 902 personen afgenomen. Het aantal 65-plussers in Weststellingwerf is in twaalf jaar met 24,4% gestegen.

Woningbouw

Er zit kortom volgens Neut dus nog maar een beetje groei in Weststellingwerf, maar het is altijd nog beter dan de afname in Ooststellingwerf.. En als troost merkt hij op dat Weststellingwerf inderdaad vergrijst, maar dat er toch ook ouderen van buiten de gemeente komen wonen. De onderzoeker heeft ook wel een verklaring voor het verschil in cijfers tussen de beide Stellingwerven. Wolvega ligt gunstiger aan verbindingswegen en er zijn sinds 2012 driemaal zoveel woningen gebouwd. Juist dat gegeven is reden voor de fracties van VVD en CDA om te pleiten voor meer woningbouw in Ooststellingwerf, ondanks de weinig rooskleurige demografische cijfers.