Komt er een proef met windmolens?

Oosterwolde - Het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie pleiten voor een proef in Ooststellingwerf met windmolens van 15 meter hoog met houten wieken.

De drie fracties dienen volgende week dinsdag 16 oktober tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel hierover in. CDA, GroenLinks en de ChristenUnie verzoeken het college er bij Provinciale Staten op aan te dringen om toestemming te geven voor de proef.

Stimulerende omgeving

De indieners van het voorstel wijzen er op dat Ooststellingwerf in 2030 klimaatneutraal wil zijn en dat in het raadsprogramma is vastgesteld dat de gemeente een stimulerende omgeving voor duurzame plannen moet zijn. Volgens de drie fracties zijn er veel Ooststellingwerfse boeren die graag een windmolen op hun erf willen plaatsen. De provincie geeft hier vooralsnog geen toestemming voor, maar bij het vaststellen van het raadsprogramma was er veel steun voor het ingediende voorstel.

Weinig weerstand

CDA, ChristenUnie en GroenLinks stellen dat windmolens met een hoogte van maximaal 15 meter hoogte tot weinig weerstand leiden. Het zou voor boeren een goede kans zijn om te verduurzamen en kosten te besparen. De genoemde windmolens zouden landschappelijk gezien goed inpaspaar zijn.